מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים משרד החינוך מחוז צפון
פקס: 04-671-2328
טלפון ראשי: 04-671-6274

הודעות מנהלת המרכז הטיפולי

14.9.2021

לכולכם שלום,

מקווה שכולכם בטוב!
במייל זה מרוכז מידע על תהליכי הפיתוח המקצועי המיועדים לעובדי הוראה וטיפול עם תלמידים כבדי שמיעה וחרשים במחוז שלנו וארצי.
 
חשוב מאד! אנא קראו היטב ושימו לב לכל הפרטים.
 
להזכירכם, תהליכי הפיתוח המקצועי מורכבים מהשתלמויות + הדרכה קבוצתית ואישית + היוועצות עם מומחי תחום ועוד. במייל זה מפורטות ההשתלמויות בלבד.
היות ואנחנו ארגון גדול וצוות רב-תרבותי ומגוון, נפרסו המפגשים בעיקר על ימי ד' ו-ה' ולעיתים גם על ימים נוספים בשבוע.
 
על מנת שהפיתוח המקצועי של כל אחד ואחת מאיתנו יצליח – כולנו ניקח אחריות משותפת: מעקב אחרי הודעות על שינויים, הגעה בזמן, יציאה לאחר סיום המפגש וכמובן השתתפות פעילה. הסדנאות שהוכנו עבורכם יהיו מוצלחות ופוריות רק ביחד עם הנכונות, הפתיחות והתכנים הייחודיים שאתם תעלו.
 
נכון להיום המפגשים ייערכו בזום. הקישורים לכניסה לזום יופיעו באתר המרכז הטיפולי. 
בהתאם להנחיות הקורונה נוכל להיפגש גם פנים אל פנים. אנא שימו לב להודעות שיפורסמו בעניין זה.
 11/9/2021
שלום לכולכם,
מקווה שכולכם בטוב!
מאז תחילת שנת הלימודים עלה מינון המבודדים – מורים ותלמידים.
על מנת למנוע בלבול אנא קראו היטב את המידע במייל זה.
 
א. הנך נדרש לצאת לבידוד? 
יש למלא שאלון בידוד פנימי של המרכז הטיפולי. נמצא באתר שלנו, תחת לשונית אתגר הקורונה.
יש לקבל הנחיות מפורטות לגבי מספר ימי הבידוד מלשכת הבריאות.
יש ליידע את הגורמים הרלוונטיים במוסדות החינוך בהם הנך מלמד, את התלמידים והוריהם.
 
ב. התגלה שהנך חולה מאומת?
יש למלא שאלון בידוד פנימי של המרכז הטיפולי. נמצא באתר שלנו, תחת לשונית אתגר הקורונה. להקפיד על מילוי פרטים על מוסדות החינוך והאנשים שעימם היית.

יש לקבל הנחיות מפורטות לגבי מספר ימי הבידוד מלשכת הבריאות.

יש ליידע את הגורמים הרלוונטיים במוסדות החינוך בהם הנך מלמד, את התלמידים והוריהם.

*מצ"ב כרטיס ניווט כניסה לבידוד, אותו מומלץ לשמור במקום בולט. כרטיס ניווט כניסה לבידוד

– הגעה למוסדות החינוך – רק עם תו ירוק (חיסון או בדיקת קורונה קבילה מ-84 השעות האחרונות). 
 
– מורה מאומת לקורונה או מורה מלווה לילד חולה בקורונה נדרש להציג אישור מחלה או מחלת ילד.
– מורה בבידוד נדרש להציג אישור מחלה או אישור בידוד ממשרד הבריאות.
– מורה שתלמידיו בבידוד – יכול ללמד אותם מרחוק בשעת ההוראה הקבועה בהתאם למערכת השעות. יש לבצע זאת ממוסד חינוכי.
– מורה בבידוד אשר גם תלמידיו בבידוד – יוכל ללמד מרחוק רק באישור מנהלת המרכז הטיפולי. יש לפנות אליי עם כל הפרטים. במקרה זה ידווח המורה בדיווח החודשי על עבודה מהבית.
 
אנא שמרו ממ"ש – מסכות, מרחק ושמירה על הגיינה.
 
בברכת בריאות טובה ואיתנה!
נורית יפה
מנהלת המרכז החינוכי-טיפולי לתלמידים כבדי-שמיעה וחרשים
מחוז צפון, משרד החינוך

31/8/2021

שלום לכולכם,
בעקבות החלטות הממשלה אתמול בלילה פורסמה התכנית הלאומית לשנה"ל תשפ"ב מעודכנת.
אבקש להדגיש את עיקרי הדברים:
 
הצגת תו ירוק או תוצאת בדיקה שלילית בבתי הספר ובגני הילדים (החל מעמוד 9 במסמך):

• כל הבאים לגני הילדים ולבתי הספר ובכלל זה, עובדי הוראה, מפעילים חיצוניים והורים יציגו תו ירוק או תוצאת בדיקה שלילית בכניסה, פרט לתלמידים הלומדים במקום. 
יש לציין כי רק תוצאה של בדיקה מהירה (אנטיגן) שבוצעה בתחנת בדיקה, ויש לה אישור ממשרד הבריאות (באמצעות אימות או ברקוד), תתקבל.
עובדי הוראה קבועים במוסד החינוכי שאין בידם תו ירוק יידרשו להציג בדיקה מזוהה שבוצעה עד ל 84 שעות שקדמו להצגתה.
עובדי הוראה שאין בידם תו ירוק, שאינם קבועים במוסד החינוכי ומגיעים לביקור/פגישה (רכזת/מדריכה/מפקחת…), יידרשו להציג בדיקה מזוהה שבוצעה עד ל 24 שעות שקדמו להצגתה.

• עובד הוראה שבחר לא להתחסן ולא להציג בדיקה לא ייכנס למוסדות החינוך. עדיין לא פורסמו החלטות אגף כוח-אדם וגזברות לגבי המשך עבודתם של עובדים אלה.

 
מוסדות החינוך המיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ימשיכו לעבוד כבשגרה גם ברשויות אדומות. 
תלמידי סל אישי – יוכלו להמשיך ולקבל שירותי טיפול/הוראה בבית הספר, גם אם כיתתם נמצאת בבידוד, בתיאום עם מנהל/ת ביה"ס.
 
אנא מכם – המשיכו לנהוג באחריות אישית וציבורית ויחד נלמד לחיות לצד הקורונה ולשמור יחד על הבריאות!
בברכה,
 
נורית יפה
מנהלת המרכז החינוכי-טיפולי לתלמידים כבדי-שמיעה וחרשים
מחוז צפון, משרד החינוך


30/8/2021

סגל יקר,
נפגשנו להיערכות של כל הסגל ביום ב' 30/8/2021 בזום, בסימן רב-תרבותיות.
ברכנו את המורים היוצאים לדרך חדשה ואת החדשים המצטרפים או שבים אלינו.
סקרנו את אבני הדרך של משרד החינוך.
פירטנו את ההנחיות בנושא הקורונה.
והכי חשוב – נפגשנו להיכרות מקרבת, חוצת תרבויות ושפות, בתחומי עניין שונים.
לסיום קינחנו בברכת עמיתים ובסרטון ברכה מרגש ובו רגעים מן העבר (הסרטון מצורף לכם כאן, פתחו במסך מחשב והגבירו את המוסיקה!).
 
חשוב לי להודות לכולכם על ההשתתפות הפעילה!
חשוב לי להודות לצוות החברתי: שרה שחאדה, שירי תמר, מנאל נופי ואיתו רכזת התקשוב טלי אילני – שתכננו והפיקו מפגש מורכב זה, וסחפו איתן להנחייה את הרכזות האיזוריות.
 
המשך ההיערכות יתקיים בקבוצות ההדרכה השונות, באופן היברידי.
אנא היו קשובים להודעות המתעדכנות.
 
אני מיידעת כאן שפריסת ההדרכה עברה הקיץ שינויים, חלקם שינויים קבועים וחלקם מילוי מקום להיבא דאוד שיצאה לחופשת לידה.
לפניכם שמות הרכזות והקלינאיות האזוריות ואיזורי המתי"א להדרכה:
מתי"א הגליל – אנג'אם עראף+הזאר כיאל
מתי"א מג'אר – מנאר חדד חנא+מראם טרביה
מתי"א סחנין – עולא גאווי + מראם טרביה
מתי"א שפרעם – עולא גאווי + הזאר כיאל
מתי"א נצרת+כפר כנא – שרה שחאדה + נרדין מעלוף זריק.
מתי"א בועיינה – אמאני זידאן + נרדין מעלוף זריק.
מתי"א מעלות – איה בליימן + רתם שני וולרי אלפרוב.
מתי"א נהריה+כרמיאל+עכו – שושי קדוש + רתם שני וולרי אלפרוב.
מתי"א נוף הגליל – שירי תמר + רחלי מיכאל
מתי"א עפולה+מגידו – נורית סבג + רחלי מיכאל
מתי"א טבריה+העמקים – דפנה לוי + אדווה אהרוני
מתי"א צפת+קרית שמונה – דפנה לוי + רתם שני והזאר כיאל
רכזות לגיל הגן – לוטם וינגרטן, מנאל שחתות, חנאן מזאווי.
 
ולבסוף אאחל:
 
 
נורית יפה
מנהלת המרכז החינוכי-טיפולי לתלמידים כבדי-שמיעה וחרשים
מחוז צפון, משרד החינוך


22/8/2021 

סגל יקר,

שלום לכולכם,
מקווה שנחתם וביליתם ובעיקר שמרתם על הבריאות בחופשת הקיץ!
כמו בשנה וחצי האחרונות, גם השנה אשלח מעת לעת מיילים המרכזים מידע חשוב ורלוונטי עבורכם, ואני מבקשת להקפיד לקרוא בתשומת לב. 
במכתב זה אסקור את הנקודות העיקריות בתכנית הלאומית של משרד החינוך בתחום אתגר הקורונה לתשפ"ב נכון להיום. התכנית נקראת "מתחברים לחינוך".
מידע זה נוגע לכולנו ורק בעזרת אחריות אישית והדדית נוכל להתנהל לצד המגיפה ולשמור על הבריאות.
אבקש מכולם לקרוא בתשומת לב מירבית.
עקרונות חשובים:
 1. רציפות התפקוד של מערכת החינוך היא יעד לאומי בשגרה בכלל ובחירום בפרט. אנו נמצאים בתקופת חירום ולכן עלינו (כולנו) לעשות מאמץ לשמור ככל האפשר על שגרת לימודים. רציפות התפקוד תאפשר גם לצמצם קשיים רגשיים, חברתיים ולימודיים שצברו התלמידים בשנתיים האחרונות. לפיכך – מערך החינוך המיוחד יעבוד בכל מצב של תחלואה וללא קשר לצבע הרמזור של הרשויות המקומיות.
 2. כדי לשמור על רציפות התפקוד הלימודי נוקט משרד החינוך בכמה מהלכים בו-זמנית שתפקידם לנטר ולבודד תחלואה גלויה וסמויה.
 3. 2.1  – ביצוע בדיקות דם סרולוגיות (לגילוי רמת נוגדנים) לתלמידים בגילאי 3-12. ככל שיותר תלמידים יתגלו כמחלימים כך הם יוכלו להימנע מריבוי ימי בידוד.
 4. 2.2 – ביצוע בדיקות אנטיגן לפני פתיחת שנה"ל – לגילוי תחלואה סמויה לתלמידים בגילאי 3-16. מדובר בערכות בדיקה עצמית שיחולקו להורים ברשויות המקומיות. פרטים יפורסמו ע"י מנהלי מוסדות החינוך לכל ההורים. הורים תלמידי חנ"מ בכיתות על-אזוריות יוכלו לקבל את הערכות ברשות המקומית בה הם מתגוררים.
 5. 2.3 – שמירה קפדנית על אורחות חיים במוסד החינוכי – מסכות, חיטוי, צמצום מגעים ככל האפשר. צמצום מגעים פירושו הימנעות מהתקהלויות, שמירת מרחק, תכנון מרחבי למידה והוראה בנפרד ועוד.
 6. 2.4 – מודל בידוד מותאם – על מנת לצמצם ימי הוראה ולמידה פרונטליים. על מנת לייעל את הבקרה הוקם מרכז שליטה (משל"ט) לניהול הנתונים המסייע למנהלי בתי הספר. היות והמרכז הטיפולי איננו בית ספר אנו ננהל את מעקב הבידוד שלנו כפי שעשינו בשנה"ל הקודמת, בעזרת שאלון כניסה לבידוד שאותו תמלאו בכל פעם שתכנסו לבידוד. 
 7. מודל הבידוד לוקח בחשבון נתוני התחסנות. בימים הקרובים אשלח לכם שאלון אישי לעניין זה. עליכם להבין שהמטרה היא מניעת בידוד מיותר למורים+הורים+תלמידים ולכן מידע זה נחוץ. כמו כן – עשויים לחול שינויים בשיבוץ תלמידים למורים שאינם מחוסנים, על מנת לצמצם מגעים.
 1. כניסת גורמי חוץ – גורמי חוץ יכולים להכנס למוסדות החינוך רק בהצגת תו ירוק. מורי שמע אינם גורמי חוץ, אלא חלק מהמערך החינוכי. יחד עם זאת צפוי שבחלק מן המוסדות יבקשו מכם להציג תו ירוק או לברר אם אתם מחוסנים. 
 2. ביקורי בית – הנושא נמצא בבירור. פרטים בהמשך.
 3. בפורטל עובדי הוראה ובפורטל הורים ובאתר לומדים בבטחון נמצא מידע רב ומומלץ לקרוא.
 1. הוראה ולמידה היברידית ימשיכו להוות בסיס איתן לעבודתנו. בעזרת כלים מתוקשבים נשמור על רציפות התפקוד הלימודי של התלמידים, על רציפות הפיתוח המקצועי של הצוות ועל רציפות הקשר הבין-אישי מורה-תלמיד, מורה-רכזת, וכך בכל ממשקי העבודה. תקשורת טובה ורציפה תסייע לנו לשמור על חוסן אישי וארגוני לאורך שנת הלימודים הקרובה. בהתאם לצרכים שאתם תעלו נעזור לכולם בהדרכה, למידה ותרגול עבודה ותקשורת בכלים וירטואליים.
בברכה,
נורית יפה
מנהלת המרכז החינוכי-טיפולי לתלמידים כבדי-שמיעה וחרשים
מחוז צפון, משרד החינוך

 

 


תשפ"א:

אתגר הקורונה – סגר ינואר 2021 – פרטים ראשונים ערב 7/1/2021

לכולכם שלום,

מקווה שכולכם בטוב!
כידוע לכולכם בשל רמת התחלואה הגבוהה והמוטציות החדשות של נגיף הקורונה, אנו נכנסים לתקופת סגר נוספת. הפעם כל מערכת החינוך תעבור ללמידה מרחוק, מלבד החינוך המיוחד ונוער בסיכון.
במהלך היום קיבלנו ממטה משרד החינוך והנהלת המחוז את ההנחיות השונות לתקופת הסגר ולמדנו את הפרטים. במייל זה  אפרט בפניכם את הדברים הרלוונטיים למרכז הטיפולי ואת פעולות ההיערכות שאנו נוקטים. אנא קראו הכל בתשומת לב מירבית!
לוח זמנים:
הסגר יתחיל בלילה שבין 7-8 לינואר. בהתאם לירידה בתחלואה ייקבע מתי ואיך תתחיל היציאה מן הסגר.
ביום שישי 8/1 מסגרות החנ"מ לא יעבדו.
מתווה הפעלת החנ"מ:
מתווה העבודה דומה למה שהכרנו בסגר הקודם, יפעלו מוסדות החינוך המיוחד ומוקדים חינוכיים. המוסדות יפתחו לחמישה ימים בשבוע עד השעה 14:00 לכל היותר. תלמידי הסל האישי בשילוב (וביניהם התלמידים כבדי השמיעה והחרשים) יוכלו להגיע ללמוד את שעות הסל האישי במוסדות החינוך שיוגדרו כמוקדים חינוכיים.
במקרים חריגים בלבד תאושר הוראה/טיפול בבית התלמיד.
אין לקיים ישיבות מורים והתקהלויות של יותר מ-5 אנשים בחדר סגור.
הנוכחות בביה"ס וההוראה – כמובן תחת הנחיות המיגון הידועות לכם. מצ"ב קובץ אורחות חיים מעודכן. 
וועדות זכאות ואפיון:
יתקיימו בהתאם למתוכנן בזום בלבד.
שמרטפיות – מרכזי יום לילדי העובדים בחינוך מיוחד:
יפעלו באחריות הרשות המקומית ומינהל חברה ונוער. בסגר הקודם פעלו שמרטפיות בהצלחה רבה. על מנת להיערך לפתיחה יש להירשם בקישור זה.
דיווח על כניסה לבידוד או הידבקות בקורונה:
מגיפת הקורונה דורשת מאיתנו הרבה אחריות אישית ואחריות לקהילה ולכן כל איש צוות שנדרש להכנס לבידוד או קיבל תשובה חיובית לנגיף חייב ליידע את את מנהלת המרכז הטיפולי. טופס שאלון הדיווח נמצא באתר שלנו או כאן בקישור זה.
מי שקיבל תשובה חיובית חייב ליצור איתי קשר עם קבלת תוצאות הבדיקה כדי לערוך חקירה אפידמיולוגית עם משל"ט הקורונה של משרד החינוך.
מפגשי חדר מורים:
בשבוע הקרוב תתכנס כל קבוצת הדרכה לפגישת "מה נשמע?", העברת מידע, הבהרות ושאלות. המועדים יימסרו לכם ע"י הרכזת האזורית. 
מיגון:
דאגנו לרכוש עבורכם מסכות שקופות נוספות. בקרוב נמצא דרך להעביר לכל אחד ואחת מכם את המסכות בתוספת אלכוג'ל ומטליות חיטוי. אנא הישמרו בכל דרך אפשרית.
נסיעה למוסד החינוכי: 
בסגר זה הציבור לא יתבקש להציג אישורי מעבר במחסומי המשטרה. יחד עם זאת, היות והמשטרה מעסיקה גם מתנדבים רבים, ייתכן ותתקלו בתשאול ע"י שוטר. על מנת להרגיש בטוחים יש להחזיק ברכבכם את אישור העבודה במרכז הטיפולי שהכנו עבורכם בסגר הקודם + תלוש שכר + מתווה החינוך המיוחד המצורף למייל זה.
מענים לצרכי הוראה בתחום ההוראה מרחוק:
רכזות התקשוב עומדות לרשותכם למענים ושאלות על מנת לרענן מידע, לסייע, לרכוש מיומנות וכו'. אנחנו ננקוט בכמה דרכים:
א. מחוון למיפוי צרכים נשלח אליכם דרך הרכזות. לנוחותכם ניתן לענות גם מקישור זה
ב. שעת הדרכה בזום לתמיכה ושאלות – פתוחה לכל המעוניין. פרטים בפלייר המצורף למייל.
ג. קבוצת ווטסאפ ייעודית לשאלות ותשובות, פתוחה לכל המעוניין (מבוססת על קבוצת השתלמות התקשוב). פרטים בפלייר המצורף למייל.
בהתאם לצרכים שיעלו בשבוע הראשון נתכנן מענים נוספים.
פלייר מענים רכזות תקשוב ינואר 2021.jpeg
כמו בכל עת גם כעת – אני וממלאי התפקידים עומדים לרשותכם לכל שאלה, הבהרה או עזרה. אנא פנו אלינו: מנהלת, יועצות חינוכיות, רכזות וכל ממלאי התפקידים.
יחד, כקהילה מאוחדת, נשתמש בכוחותינו בהדדיות ושותפות ודאגה זה לזה ונעבור את התקופה המורכבת בהצלחה!
בברכת בריאות איתנה לכם ולמשפחותיכם,
נורית יפה15/11/2020
שלום לכולכם,

מקווה שכולכם בבריאות טובה!!
בנוסף למייל מתאריך 5/11/2020 אני מביאה בפניכם עדכונים טריים ממשרד החינוך.
אנא קראו את כל המייל בתשומת לב מירבית, יש תוספות ועדכונים רבים.
בימים אלה אנו נמצאים במצב שבו מצד אחד הקלות ומצד שני גידול בתחלואה ביישובים מסויימים. במוסדות החינוך וברשויות המקומיות המתח והלחץ ניכרים בשל כך. היות והנכם מלמדים במספר מוסדות חינוך – חלה עליכם החובה להקפיד להקפיד להקפיד.
 
מסמך אורחות חיים בתקופת הקורונה לתלמידים עם צרכים מיוחדים עודכן ב-11/12/2020 ולכן אני מעדכנת ומרעננת את ההמלצות וההנחיות העדכניות לשמירה על בריאותכם האישית במרחבי מוסדות החינוך השונים. הקישורים והקבצים מצורפים בתחתית המייל. 
 
1. עובדי הוראה וטיפול מהמתי"אות ומרכזים טיפוליים יגיעו למוסד החינוכי למתן מענה לתלמידים עם צ"מ הזכאים לשירות זה. המענה יינתן על פי התוכנית האישית של התלמיד ובתנאי שיינתן באופן קבוע ע"י אותו עובד לאותו תלמיד/קבוצת תלמידים. 
2. ניתן ללמד תלמיד בהוראה מרחוק בכלים מתוקשבים במידה ואיננו מגיע ללמוד במוסד החינוכי ובהקבלה לסל האישי שהוקצה לו. במקרים של קושי במתן המענים יש לפנות לרכזת האיזורית ואנו נשקול התאמה/שינוי של אופן מתן המענה. במקרים חריגים בלבד נאשר (אני והמפקחת) הוראה בבית התלמיד.
3. בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך עלינו לשמור ממ"ש (מרחק+מסכה+שטיפת ידיים) ולהקפיד הקפדה יתרה על בריאותינו האישית. משמעת אישית ומציאת מגוון דרכים ליישום מהווה בסיס לכך. היות ותלמידינו עם מגבלת שמיעה זקוקים לקריאת-דיבור נדרש מאיתנו למצוא דרך לשמור ולהישמר בכל זאת מנגיף הקורונה. 
הדרכים לעשות זאת כוללות:
 – הוראה עם מגן שקוף או הסרת המסכה בכל מצב הוראה עם תלמיד (פירוט לגבי מסכות בסעיף הבא),
 – נוכחות במרחב הבית ספרי עם מסכות,
 – שמירה על מרחק 2 מטר מן התלמיד בעת השיעור (הימנעות מישיבה זה לצד זה, היפוך הישיבה בשולחן המלבני לישיבה בצד הקצר של השולחן, הרחקת כסא המורה, חיבור שני שולחנות ועוד בהתאם לריהוט ולגודל החדר).
 – פתיחת חלון/דלת, אוורור חדר העבודה,
 – שטיפת ידיים בסבון  או חיטוי בתכיפות גבוהה – יש לבקש מהתלמיד המתחיל שיעור איתכם לחטא ידיו או לשטוף היטב בסבון.
 – הימנעות מהעברת אביזרים מאחד לשני, ובמיוחד אביזרים שעלולים לגעת באיזור הפנים,
 – חיטוי משדרי ה-FM לפני השימוש בהם,
 – הימנעות מהגעה לישיבות ולחדרי המורים במידה ויש בהם התקהלות,
 – הימנעות מכניסה לכיתות התלמידים בעת שהותם בכיתה (ניתן להזכיר למחנכת לשלוח את התלמיד לחדר העבודה או לחלופין למקום במרחב בית הספר ממנו אתם תאספו אותו),
 – הימנעות מכניסה למרחבים בהם יש ריבוי תלמידים (למצוא את הדרך הפנויה ביותר עד לחדר העבודה),
 – נפגשתם עם מורה במסדרון ביה"ס? קחו 2-3 צעדים לאחור ונהלו את השיחה תוך כדי מרחק 2 מ',
 – עטיית מסכה בכל שיח עם מבוגר במוסד החינוכי,
 – ניקיון כללי באיזור הישיבה והשולחן האישי בו אתם משתמשים,
 – דיווח למחנכת במידה והתלמיד משתעל או חשש שהוא חולה,
ועוד דרכים שתמצאו כמתאימות לשמירה של ממ"ש.
4. משרד הבריאות לא פירט מהו המגן השקוף התקני לשימוש ע"י מורים. יחד עם זאת משרד החינוך ומשרד הבריאות קבעו כך : "בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות שמיעה, יסיר איש הצוות את המסיכה, תוך שמירה על מרחק 2 מטרים. לחלופין ניתן להשתמש במחיצה מונעת רסס למשך הזמן הנדרש." 
וגם "צוותי הגן אינו מחוייב בעטיית מסכה ובלבד שהם עוטים משקף מגן פנים." (מסמך עטיית מסכה נובמבר 2020, מסמך אורחות חיים נובמבר 2020 עמוד 7).
 
5. אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או נמנעת ממנו האפשרות לכסות את הפה ואת האף – לא חלה עבורו החובה לעטיית מסכת פה-אף. 
6. ובהמשך לכך – תלמידים עם מגבלה בשמיעה אינם פטורים מעטיית מסיכה (אלא אם יש להם אישור רפואי). המלצת משרד הבריאות היא לעטות מסכת פה-אף במרחב הציבורי ובכל מקרה בו ישנה אפשרות להיתקל באדם אחר, עטיית מסיכה מקטינה משמעותית את הסיכון להעברת הנגיף בין אדם לאדם.
7. הצהרת בריאות נדרשת מכל באי המוסד החינוכי.
8. הגעה למוסד החינוכי בתיאום ובידיעת הגורמים האחראים במוסד (גננת, מנהל וכו'). רכזת/קלינאית/מומחה תחום – יוכלו להגיע רק לאחר תיאום עם מנהל/ת המוסד החינוכי.
9. חובה לדעת מיהו ממונה הקורונה במוסד החינוכי ולוודא שהודעות על בידודים יגיעו גם אליכם.
10. חל איסור על הגעת אדם חולה לביה"ס. 
11. במידה וקיבלתם הודעה על צורך בבידוד – יש ליידע את כל הנוגעים בדבר, כמפורט בכרטיס הבידוד המצורף. 
12. על מנת להגדיל את מרכיב הזהירות, משרד החינוך ממליץ למורים לבצע בדיקות קורונה, ראו מייל מתאריך 28/10/2020. כמו כן מצורף כאן מכתב ההמלצה (מגן בריאות).
13. להזכירכם – עומד למענכם לוח פדלט דינמי שיתופי  של טיפים, בנוי מחוכמת הצוות ופתוח להזנה של טיפים רבים נוספים. מומלץ להשתמש בו. בלוח נמצאים כרטיסי הניווט שנשלחו אליכם.
 
מצורפים ומקושרים למיל זה:
1. מגן בריאות – המלצת משרד החינוך לבדיקות קורונה לעו"ה.
2. הנחיות לעטיית מסכה עדכני מנובמבר (מקושרות למסמך אורחות חיים במוס"ח ומופיעות בפורטל הורים ובלומדים בבטחון).
3. אז איך מסתדרים? לוח פדלט שיתופי לקהילת המרכז הטיפולי, בו מופיעים גם כרטיסי הניווט.

5. לומדים בבטחון – אתר מערכת החינוך לשגרת קורונה.

6. אורחות חיים בתקופת הקורונה – תלמידים עם צ"מ הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים 11.11.2020
 
לסיום,
אבקש לקרוא בתשומת לב מיילים שאני מעבירה לכם, בהם נמצאים הדברים הרלוונטיים לכם. הנחיות אנו מקבלים ממשרד החינוך בלבד. היות ומשרד החינוך הוא גדול ועיקרו חינוך רגיל – אני דואגת לסנן ולמיין את המידע ולהעביר לכם את מה שרלוונטי לנו. 
מה שלא ברור – אנא פנו אליי או לרכזת וניתן מענה לכל שאלה ולכל אי-בהירות.
בברכת בריאות טובה ואיתנה,
נורית יפה

 5-11-2020

שלום רב לכולכם,

מקווה שכולכם בבריאות טובה!
בימים אלה אנו נמצאים במצב שבו מצד אחד הקלות ומצד שני חשש מגידול בתחלואה. במוסדות החינוך וברשויות המקומיות המתח והלחץ ניכרים גם בשל כך. זה הזמן בו נדרש מאיתנו לגייס הרבה סבלנות ואורך רוח, חמלה עצמית והכרה ברגשות האחרים.
 
אבקש לרענן את ההמלצות וההנחיות לשמירה על בריאותכם האישית במרחבי מוסדות החינוך השונים. אנא קראו הכל בתשומת לב על מנת שהעקרונות החשובים יישמרו. 
הקישורים והקבצים מצורפים בתחתית המייל.
1. עובדי הוראה וטיפול מהמתי"אות ומרכזים טיפוליים מעניקים שירות לתלמידים עם צרכים-מיוחדים בתוך מוסדות החינוך ועובדים בפועל במס' מוסדות בהתאם לפריסת תלמידיהם. נכון להיום, אין שינוי במס' התלמידים שלכם (מגבלות הקפסולות או מתווה הלימודים בשכבות הגיל השונות נוגע לחינוך הרגיל).
2. ניתן ללמד תלמיד בהוראה מרחוק בכלים מתוקשבים במידה ואיננו מגיע ללמוד במוסד החינוכי ובהקבלה לסל האישי שהוקצה לו. במקרים של קושי במתן המענים יש לפנות לרכזת האיזורית ואנו נשקול התאמה/שינוי של אופן מתן המענה.
3. בהתאם להנחיות משרד הבריאות עלינו לשמור ממ"ש (מרחק+מסכה+שטיפת ידיים) ולהקפיד הקפדה יתרה על בריאותינו האישית. משמעת אישית ומציאת מגוון דרכים ליישום מהווה בסיס לכך. היות ותלמידינו עם מגבלת שמיעה זקוקים לקריאת-דיבור נדרש מאיתנו למצוא דרך לשמור ולהישמר בכל זאת מנגיף הקורונה. 
הדרכים לעשות זאת כוללות:
הוראה עם מגן שקוף או הסרת המסכה בכל שיח עם תלמיד (פירוט לגבי מסכות בסעיף הבא),
נוכחות במרחב הבית ספרי עם מסכות,
שמירה על מרחק מן התלמיד בעת השיעור (הימנעות מישיבה זה לצד זה, היפוך הישיבה בשולחן המלבני לישיבה בצד הקצר של השולחן, הרחקת כסא המורה, חיבור שני שולחנות ועוד בהתאם לריהוט ולגודל החדר).
פתיחת חלון/דלת,
שטיפת ידיים בסבון  או חיטוי בתכיפות גבוהה,
הימנעות מהעברת אביזרים מאחד לשני, ובמיוחד אביזרים שעלולים לגעת באיזור הפנים,
חיטוי משדרי ה-FM לפני השימוש בהם,
הימנעות מהגעה לישיבות ולחדרי המורים במידה ויש בהם התקהלות,
הימנעות מכניסת לכיתות התלמידים בעת שהותם בכיתה (ניתן להזכיר למחנכת לשלוח את התלמיד לחדר העבודה או לחלופין למקום במרחב בית הספר ממנו אתם תאספו אותו),
הימנעות מכניסה למרחבים בהם יש ריבוי תלמידים (למצוא את הדרך הפנויה ביותר עד לחדר העבודה),
נפגשתם עם מורה במסדרון ביה"ס? קחו 2-3 צעדים לאחור ונהלו את השיחה תוך כדי מרחק 2 מ',
ועוד דרכים שתמצאו כמתאימות לשמירה של ממ"ש.
4. משרד הבריאות לא פירט מהו המגן השקוף התקני לשימוש ע"י מורים. יחד עם זאת משרד החינוך קבע כך : "בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות שמיעה, נותן השירות יכול להסיר את המסכה, לבקשת האדם עם המוגבלות, תוך שמירה על מרחוק של שני מטרים בין נותן השירות ומקבל השירות, לחלופין ניתן להשתמש במחיצה מונעת רסס, וזאת למשך הזמן הנדרש למתן שירות בלבד." (מסמך הנחיות המקושר למסמך אורחות החיים במוסדות חינוך בתקופת הקורונה, פורטל הורים).
5. אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או נמנעת ממנו האפשרות לכסות את הפה ואת האף – לא חלה עבורו החובה לעטיית מסכת פה-אף. 
6. הצהרת בריאות נדרשת מכל באי המוסד החינוכי.
7. הגעה למוסד החינוכי בתיאום ובידיעת הגורמים האחראים במוסד (גננת, מנהל וכו').
8. חובה לדעת מיהו ממונה הקורונה במוסד החינוכי ולוודא שהודעות על בידודים יגיעו גם אליכם.
9. אין להגיע למוסד חינוכי כלשהו אם אינכם מרגישים טוב.
10. במידה וקיבלתם הודעה על צורך בבידוד – יש ליידע את כל הנוגעים בדבר, כמפורט בכרטיס הבידוד המצורף. 
11. על מנת להגדיל את מרכיב הזהירות, משרד החינוך ממליץ למורים לבצע בדיקות קורונה, ראו מייל מתאריך 28/10/2020. כמו כן מצורף כאן מכתב ההמלצה (מגן בריאות).
12. להזכירכם – עומד למענכם לוח פדלט דינמי שיתופי  של טיפים, בנוי מחוכמת הצוות ופתוח להזנה של טיפים רבים נוספים. מומלץ להשתמש בו. בלוח נמצאים כרטיסי הניווט שנשלחו אליכם.
 
מצורפים ומקושרים למיל זה:
1. מגן בריאות – המלצת משרד החינוך
2. הנחיות לעטיית מסכה (מקושרות למסמך אורחות חיים במוס"ח ומופיעות בפורטל הורים ובלומדים בבטחון).
3. אז איך מסתדרים? לוח פדלט שיתופי לקהילת המרכז הטיפולי, בו מופיעים גם כרטיסי הניווט.

5. לומדים בבטחון – אתר מערכת החינוך לשגרת קורונה.

 
לסיום,
אבקש לקרוא בתשומת לב מיילים שאני מעבירה לכם, בהם נמצאים הדברים הרלוונטיים לכם. הנחיות אנו מקבלים ממשרד החינוך בלבד. היות ומשרד החינוך הוא גדול ועיקרו חינוך רגיל – אני דואגת לסנן ולמיין את המידע ולהעביר לכם את מה שרלוונטי לנו. 
מה שלא ברור – אנא פנו אליי או לרכזת וניתן מענה לכל שאלה ולכל אי-בהירות.
בברכת בריאות טובה ואיתנה,
נורית יפה

 סגל יקר,
מקווה שכולכם בריאים ומרגישים בטוב!
לאחר פרק זמן של 6 שבועות שבו עבדו צוותי החינוך המיוחד, ובהם גם אתם, במוסדות החנ"מ או במוקדים החינוכיים, ישובו בשבוע הבא תלמידי כיתות א-ד' לבתי הספר הרגילים במתווה קפסולות או ימי למידה שונים. 
זו הזדמנות להביע בפניכם תודה רבה והערכה גדולה על המאמץ הרב לקיים למידה משמעותית לתלמידיכם, לקיים הורות+עבודה במקביל, להוות אי של יציבות וחוסן לתלמיד ומשפחתו ולהצליח ללמד תכנים רלוונטיים במצב חירום מתמשך שכמוהו לא ידענו בעבר. אתם ראויים לכל תודה והערכה על עמידה מתמשכת באתגר זה, כל הכבוד!
בפועל נראה משבוע הבא התארגנות שונה של בתי ספר ורשויות מקומיות. מצב זה יביא לחלקכם שינויים במערכת השעות ויגרום לטלטלה נוספת בארגון ההוראה. 
אז איך מסתדרים?
עומד למענכם לוח פדלט שיתופי של טיפים, בנוי מחוכמת הצוות ופתוח להזנה של טיפים רבים נוספים. מומלץ להשתמש בו.
עומדים לעזרתכם צוות ממלאי התפקידים להדרכה ומעורבות בכל סוגיה שבה הנכם נתקלים. אנא פנו אליהם.
עומדים לעזרתכם מפגשי הסברה, פיתוח מקצועי והדרכה להתמודדות עם קשיים שמיעתיים בלמידה מרחוק, אליהם חשוב מאד להזמין גם את צוותי ההוראה של התלמיד מבית הספר שלו. נושא זה מהווה מוקד מאתגר לכל תלמיד ותלמיד ולכן אנחנו, צוות המרכז הטיפולי, חייבים להיות המובילים בידע וביישום הדרכים להתמודדות. 
לקראת הפתיחה המחודשת של מוסדות החינוך הרגיל ניתנת לעובדי ההוראה האפשרות לבצע בדיקות קורונה מהירות במרכזי בדיקה הפרוסים במגוון מקומות וללא הפניית רופא. פרטים על כך במכתב המצורף. מי שמרגיש/ה צורך לבצע את הבדיקה מוזמן/ת.
בברכת בריאות טובה ואיתנה,

19-10-2020
סגל יקר,
בעקבות שאלה מעוררת מחשבה של אחת המורות החלטנו ליצור לוח טיפים שיתופי שיעזור לנו להסתדר בימים המורכבים לכולנו.
כשנוח לכם – גלשו בבקשה ללוח הפדלט בקישור ונשמח להיעזר בטיפים מאחד/ת לשני/ה. רשמו כמה טיפים שתרצו, בחרו באמת בדבר שעוזר לכם ויחד נעזור זה לזה כקהילה.
נתינה של טיפ קטן יכולה להיות בעלת ערך גדול לאחר.
איננו יוצרים מאגר שיעורים או מאגר מתכונים, אלא מאגר של עצות שימושיות שיקל עלינו. מה שעוזר לאחד יוכל בודאי לעזור גם לאחר.
תודה רבה למרגלית ולטלי על הפקת הלוח!
בברכה
נורית יפה

 


שלום לכולכם,

מי בחג הסוכות ומי בעבודה, מקווה שכולכם בטוב!

מיידעת שעוד סביבות מתוקשבות נפתחו עבורנו לעבודה עם התלמידים:

מלינגו – מילון רב-מילים: מילון עברי-עברי מקיף מקוון לכיתו א' עד ט':  www.ravmilim.co.il

ניתן להיכנס דרך הזדהות אחידה של משרד החינוך (שם משתמש וסיסמא של משרד החינוך).  

סביבת "אופק" לדוברי ערבית:

ערבית לדוברי ערבית, לכיתות א' עד ו'. 

ניתן להיכנס דרך הזדהות אחידה של משרד החינוך (שם משתמש וסיסמא של משרד החינוך).  

סביבת גלים: 

https://www.galim.org.il/?lang=he

הדרכה למורים על גלים – https://drive.google.com/file/d/1qsKlst4w0fWT-EuPLg9yxI3V0gYRvw9h/view?usp=sharing

איך להקצות משימה? ואיך לקבל מעקב ומיפוי כיתתי?    https://youtu.be/X9ikfIF9Pn4

ובנוסף מה שכבר פרסמנו:

סביבת ג'ינג'ים – כניסה בהזדהות אחידה (קוד וסיסמא של משרד החינוך) לכל השנה.

סביבת הסוד של מיה – פתוח לתקופת החגים לכל ילדי הגן והוריהם מ-17/9/2020 עד 11/10/2020) ללא עלות.

יש להכנס לאתר, לבצע הרשמה מלאה ולהזין בעמוד השני קוד 20. 

אתר זה זמין בדפדפן אקספלורר בלבד.

לשאלות – פנו ישירות לטלי אילני, ilanitali@gmail.com

בברכה והנאה,

נורית יפה וטלי אילני


 
27/9/2020   
שלום לכולכם,
מקווה שכולכם בטוב!
עם כניסתנו לסגר נוצרה סיטואציה חדשה לצוותי החינוך המיוחד בדרכם לעבודה, בה הם מתבקשים להסביר לשוטרים לאן פניהם ומה מטרת הנסיעה. בדרך כלל ההסבר סיפק אך לעיתים נוצרו ויכוחים בין המורה לשוטר. 
בימים האחרונים הצפנו את הבעיה אל מול הפיקוח ואני שמחה לבשר שבקשות מנהלי החנ"מ למנהלת המחוז דר' אורנה שמחון נענו ואנו יכולים להוציא לכל הסגל אישור לעובדי חנ"מ בתקופת הסגר.
אישור זה הוא אישי בלבד וישמש אתכם אל מול השוטרים במחסומים בעת הנסיעה לעבודה וחזרה לביתכם.
חשוב להדפיס את האישור ולהצמיד אליו את מערכת השעות שלכם.
אבקש להבהיר – זהו אישור שהינכם עובדי מערך החינוך המיוחד במחוז צפון, ולא תעודת עובד חיוני.
אני סומכת על היושרה שלכם ובטוחה שהאישור ישמש אתכם לנסיעות עבודה בלבד.
בימים הקרובים יקבל כל אחד מכם במייל אישי את האישור שלו. במידה ולא קיבלתם – אנא פנו אליי בתשובה למייל זה ואני אטפל.
בברכת בריאות טובה , סופ"ש נעים וחתימה טובה!
נורית יפה


17/9
לכל סגל המרכז הטיפולי שלום רב,
בעוד 1-2 ימים נחזור כולנו להוראה מרחוק, בחינוך הרגיל וגם בחינוך המיוחד.
קשיי השמיעה גורמים לתלמידים עם מגבלת שמיעה לקשיים מגוונים במהלך הלמידה מרחוק, אשר משפיעים בראש וראשונה על מצבם הלימודי ומיד אחר כך גם על מצבם החברתי/רגשי. 
לפיכך מוטלת עלינו החובה המקצועית והאתית להכיר את הקשיים בלמידה מרחוק ואת הדרך להתגבר עליהם, ולאחר מכן לתווך לצוות ביה"ס המלמד את התלמיד, לתלמיד והוריו, כיצד להשביח את הלמידה מרחוק ולהפכה לאפקטיבית ומשמעותית. ככל שהלמידה מרחוק תהיה איכותית ומשמעותית יותר כך שילוב התלמיד לקוי השמיעה בכיתתו יהיה טוב יותר.
כדי להתכונן טוב יותר לתקופה הקרובה, קלינאי התקשורת של המרכז הטיפולי מזמינים את כולכם למפגשי הדרכה להתמודדות עם אתגרי הלמידה מרחוק. בנוסף לכך הנכם מוזמנים להעביר את ההזמנה גם לצוות החינוכי המלמד את התלמיד במסגרת החינוכית בו הוא לומד.
צוות יקר – זוהי שעת מבחן מקצועית עבורינו – בואו ננצל אותה להשבחה של תהליכי ההוראה ולהשפעה על מעגלי ההוראה השותפים בהוראת התלמידים שלנו.
מועדי ההדרכות יתעדכנו מעת לעת.הנה הקישור.
אנא התגייסותכם,
בברכה
נורית יפה

16/9/2020 סגל יקר,
במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה אנו נכנסים לתקופת סגר שבה מערכת החינוך תקיים למידה מרחוק ורק החינוך המיוחד יוכל לפעול בתוך מוסדות החינוך.
עוברים עלינו ימים מתוחים ומבלבלים, של שינויים תכופים מרגע לרגע. יחד עם זאת, אנו צוות מורים מיומן ומצופה מאיתנו להכיל את המצב, למצוא את נקודות החוזק ולהוות עוגן מכיל, אוהב ומרגיע לתלמידינו.
במכתב זה אסקור את תמצית הדברים הידועים לי כעת והרלוונטיים לנו ולתלמידינו.
אבקש לקרוא הכל בתשומת לב.
1. הפרסומים המוסמכים שלפיהם נפעל הם רק פרסומי משרד החינוך והאגף לחינוך מיוחד.
2. המורים יעבדו בהתאם להיקף משרתם הרגיל.
3. בתי הספר ממשיכים להיות פתוחים. מורים יכולים להגיע לבית הספר וללמד מרחוק מתוך מבנה בית הספר.
4. מוסדות החינוך המיוחד וכיתות החינוך המיוחד (של מאפייני מוגבלות בשכיחות נמוכה) מחוייבים על פי צו להמשיך בעבודתם. המוסדות הללו יסיימו את יום הלימודי לכל היותר ב-14:30.
5. תלמידי שילוב (סל אישי) עם מוגבלות בשכיחות נמוכה יוכלו להגיע לבית הספר לקבל את השירותים המיוחדים המגיעים להם כבשגרה. זאת בנוסף להשתתפותם המלאה בלמידה מרחוק הכיתתית.
6. במקרים חריגים בלבד תאושר הוראה בבית התלמיד.
7. מורים ותלמידים יוכלו להגיע למוסד החינוכי בתוקף הצו וללא קשר למגוריהם ביישוב ירוק/כתום/אדום.
8. המענה החינוכי לתלמידי חינוך מיוחד יינתן במוסד החינוכי או במוקד הרשותי שייקבע ע"י הרשות המקומית. באופן כללי מרבית בתי הספר שבהם יש כיתות חנ"מ יהפכו למוקד רשותי.
9. יש להמשיך ולפעול בהתאם להנחיות אורחות החיים בכל הקשור לעטיית מסכות, הגיינה וריחוק.
10. פרסמנו ונמשיך לפרסם מערך תמיכה והדרכה בנושא אתגרים שמיעתיים בלמידה מרחוק ובתחום פדגוגיה מרחוק המיועד עבורכם. חלק מהמפגשים ייפתחו לקהלים נוספים: צוותי הוראה במוסה"ח, צוותי כו"ח מכל הארץ, הורים, תלמידים. 
11. יש חשיבות רבה לקריאת המיילים וההודעות המגיעות מהמרכז הטיפולי. אני אעשה מאמץ לסנן ולמקד את המידע על מנת למנוע הצפה ובלבול.
12. כפי שפרסמנו בתחילת השנה – באתר המרכז הטיפולי נמצא שאלון לדיווח על בידוד/תחלואה. כל מי שנכנס לבידוד או נבדק ואומת כנשא הנגיף מתבקש למלא מייד את השאלון.
13. צוות קלינאי התקשורת והיועצות החינוכיות עומדים לרשותכם, יחד עם הרכזות האזוריות לכל דבר ועניין שיעלה. הנכם מוזמנים לפנות אליהם.
14. דיווח ימי מחלה – כמקובל – מורה שלא יכול לעבוד מסיבות שקשורות למצב, ידאג להביא אישור מחלה.
ביומיים הקרובים הנכם מתבקשים לברר ברוגע מי מתלמידיכם ימשיך להגיע לבית הספר, מהם אילוצי מערכת השעות וכדומה על מנת להכנס למערכת עבודה ברורה ומלאה. מורים העובדים בשלוחות לימודי העשרה אחר הצהריים – יקבלו הנחייה נפרדת לשעות הללו.
ולסיום,
אני בטוחה שבכוחות משותפים ובשיתוף ותמיכה הדדית נתמודד היטב בתקופת הסגר ונמצא מחוזקים כיחידים וכארגון.
מאחלת לכולנו בריאות טובה ואיתנה, וכמובן חג שמח ושנה טובה!
נורית יפה

6-9-2020
מיפוי אמצעי קצה ספטמבר 2020
שלום לכולכם,
על מנת לקבל תמונה על אמצעי הקצה שבהם תלמידינו משתמשים והזמינות שלהם אבקש מכל מורה לאסוף את המידע ולמלא לגבי כל תלמידיו את השאלון הקצר המופיע כאן.
בברכה
נורית יפה


10/06/2020

שלום לכולם,

החזרה ללימודים במוסדות החינוך בימי הקורונה העלתה שאלה לגבי הדרך להתמודד עם הפעלת מערכות ההגברה שיש להן אביזרים נוספים שאינם על האוזן.

לפי הנחיות משרד הבריאות (העדכניות לתקופה זו) יש לדאוג לניקוי וחיטוי שוטף של האביזרים בהם משתמשים מספר אנשים, וביניהם גם משדרי מערכות ההגברה למיניהם (האישיות והכיתתיות).

לאחר התייעצות עם מספר גורמים המתמחים במערכות אלו, אנו מביאים בפניכם הדגשים והמלצות לשימוש בטוח יותר, חיטוי מערכות ההגברה

בברכה,

נורית וצוות קה"ת.


ערב טוב! 30/5/2020
בשל תחלואה נוספת שהתגלתה במערכת החינוך הוחלט הערב במשרד החינוך על המשך למידה במוסדות החינוך מלבד באיזורים אדומים ובמוסדות חינוך שבהם יש הדבקה.
יחד עם זאת, העלייה במספר החולים מדאיגה ולכן חייבת להיות הקפדה יתרה על הנהלים ושמירה על משמעת אישית גבוהה הכוללת:
הוראה עם מסכות או מגן שקוף,
נוכחות במרחב הבית ספרי עם מסכות,
שמירה על מרחק ככל האפשר,
שטיפת ידיים בסבון בתכיפות גבוהה,
הימנעות מהעברת אביזרים מאחד לשני,
הימנעות ממגע ישיר במשטחים, ידיות וכו׳.
הימנעות מהגעה לישיבות וחדרי מורים ומהתקהלויות מיותרות.
יש להמשיך ולהיות במודעות גבוהה לכל נושא ההדבקה וההידבקות, להמשיך להקפיד על הגיינה ולא להגיע למוסד החינוכי למי שיש לו אחד מתסמיני הקורונה.
מי שנאלץ לשהות בבידוד או נדבק חייב ליידע אותי במייל את הפרטים ואני מחוייבת לדווח למטה מחוז צפון.
אני מבקשת מכל אחת ואחד מכם בכל לשון של בקשה לשמור על הנהלים, שמטרתם למנוע הידבקות ולמנוע הדבקה.
מאחלת בריאות טובה ושבוע טוב לכולם!
נורית יפה 


אתגר הקורונה – עדכונים  27/5/2020
שלום לכולכם,

מצורף קובץ רענון הנחיות להתנהלות במוסדות החינוך. עלינו לזכור שעדיין לא חזרנו לשגרה מלאה כפי שהיה בעבר וכל אחד חייב לקחת אחריות על בריאותו ועל בריאות הציבור. אנא קראו בתשומת לב.
Corona Instructions 26.5
עדכון למפגשים קרובים:
יום ג' 2.6.2020 – 15:00 מפגש אחרון ליחידת למידה שמיעתית. כ-15 ד' לפני המפגש יישלח לכולם קישור לזום במייל/ווטסאפ.
יום ד' 3.6.2020 – 15:00 מפגש אחרון ליחידת "קול הנתינה". כ-15 ד' לפני המפגש יישלח לכולם קישור לזום במייל/ווטסאפ.
יום ד' 17.6.2020 – 13:30 מפגש סימולציות בזום (נדחה מ-18/3/), מיועד למורים שאיתם תואם מראש.
בברכה
נורית יפה


הערכה מסכמת תש"פ בצל תקופת הקורונה 27/5/2020 
מורים יקרים,

היות ועברנו תקופה ארוכה של שינוי רב-מערכתי הכולל לימודים מהבית, מתחים וריחוק חברתי, מצאנו לנכון לעשות חשיבה על תהליך ההערכה המסכמת למחצית השנייה של השנה.
לפניכם טופס הערכה מסכמת מחודש, המתייחס לתקופת הקורונה.
הערכה מעצבת ומסכמת קורונה 2 תשפ (1)
כל שעליכם לעשות הוא:
א. לשים לב ולקרוא את ההסברים הממורקרים בירוק ולהתייחס אליהם בעת השיח עם המחנכת ובעת הכתיבה של ההערכה המסכמת.
ב. להוסיף לכל הערכה מסכמת של תלמידיכם את הטבלה המתייחסת להתנהגות/התנהלות בעת תקופת הקורונה. טבלה זו מכילה התייחסויות הרלוונטיות לתפקוד התלמיד בתקופת הקורונה ותסייע לכם לסכם את המחצית השנייה ולהתוות המלצות יישומיות לקראת שנה"ל הבאה.
הרכזות האזוריות עומדות לרשותכן לכל שאלה והתייעצות.
את ההערכה המסכמת יש להעביר לרכזת האזורית עד 27/6/2020 ורצוי להקדים.
בברכה
נורית יפה


אתגר הקורונה – חזרה לשגרה חדשה, שבת 16.5.2020
ערב טוב לכולכם,

מקווה שכולכם בטוב!
השבוע נתחיל בשעה טובה בתהליך של מעבר לשגרה חדשה, הדומה ככל האפשר להתנהלות מערכת החינוך לפני התפרצות הקורונה. מדובר על שגרה חדשה, שכוללת בעיקר הקפדה על הגבלות התנהגות במטרה לשמור על בריאות אישית וציבורית.
תהליך החזרה לשגרה חדשה לא יקרה ביום אחד וההתמודדות עשויה להיות (שוב) מבלבלת ומעוררת שאלות וחששות. יחד עם זאת חשוב לי לומר שכולנו נמצאים במציאות שבה שיח ושותפות, דאגה הדדית ואחריות אישית וציבורית יעזרו לנו להתנהל. 
הרשויות המקומיות נערכות ליישום וכך כל מוסדות החינוך. באיזורים הדורשים הסעות כנראה שהתהליך יהיה מעט ארוך יותר. 
במוסדות החינוך צפוי בעיקר שינוי של לוח הצלצולים והשיעורים כדי לאפשר הפסקות בזמנים שונים. כמו כן בחלק מבתי הספר צפויות החלפות בין המורים בשל אי יכולתם של מורים שנמצאים בסיכון בריאותי לחזור לעבודה בתוך מוסדות החינוך.
אבקש להדגיש כמה דברים חשובים, אנא קראו היטב.
1. אורך יום הלימודים חוזר להיות רגיל, כפי שהיה לפני הקורונה.
2. הכניסה לכל מוסדות החינוך כרוכה בהבאת הצהרת בריאות חתומה. אין להגיע למוסד חינוכי כלשהו אם מופיעים תסמינים של קורונה: חום מעל 38 מעלות, קשיי נשימה, שיעול. 
3. יש הקפדה יתרה על היגיינה בכל מוסדות החינוך, הכוללת את כל באי המוסד החינוכי. כל מורה ידאג להביא איתו ערכת חיטוי/נקיון לסביבת העבודה שלו.
4. הכניסה לכל מוסד חינוכי מחייבת עטיית מסכה. מכיתה ד' יש לעטות מסכה גם בעת השיעור. בעת ההוראה מומלץ להשתמש במגן השקוף שקיבלתם. 
5. ההפסקות יהיו מדורגות. בתי הספר ידאגו למנוע התגודדויות ויפעלו ליצור מרחבים המאפשרים מרחק 2 מ' בין תלמיד לתלמיד ככל האפשר.
6. במידה ותתגלה תחלואה במוסד חינוכי, הוא ייסגר לפעילות בהתאם להנחיות המשרד ומשרד הבריאות.
7. יש להימנע מהעברת ציוד אישי ואביזרים מילד לילד. חשוב שתימנעו ממגע בציוד האישי של התלמיד שלכם, ולהיפך.
8. לגבי שימוש במשדר של מערכת F.M – אין הנחייה חד משמעית לנושא זה, יש הבדלים בין המשדרים וכמובן שמומלץ לחטא אותם לפני השימוש ולפני החלפת משתמש (למשל כשהתלמיד מעביר את המערכת ממורה אחד למורה אחר). חשוב מאד שההורים יבררו עם חברת מכשירי השמיעה באיזה דרך לחטא את המיקרופון/העזר.
9. בשעת ההפסקה ישהו מס' מורים מוגבל בלבד בחדר המורים, בהתאם לגודלו הפיסי. אנא בדקו בכל בית ספר באיזה חדר ניתן לשהות בהפסקה ובשעות השהייה.
10. ככלל כניסת זרים לבית הספר איננה מתאפשרת. במידה ונדרש להזמין הורים או מומחי תחום – יש לתאם זאת עם מנהל/ת ביה"ס/גן.
11. במקרה שהתלמיד מרגיש רע, אין להחזירו לכיתת האם שלו, אלא להשאירו בחדר ולגשת מייד למנהל ביה"ס/מי מטעמו ולדווח על כך. 
12. מורה שחש ברע  – ידווח למנהל ביה"ס וייצא לביתו.
13. כולנו נמשיך בתיעוד מערכת השעות השבועית ונפרט את פעולות ההוראה.
14. ההוראה של מורי שמע עדיין פרטנית בלבד. עדיין לא ניתן לעבוד עם קבוצות חברתיות פנים אל פנים.
15.ניתן ללמד תלמידים שאינם באים לבית הספר מרחוק, כך גם לגבי קבוצות חברתיות ושלוחות לימודי העשרה.
ולסיום, אני בטוחה שכולכם נרגשים לראות את התלמידים המגיעים למוסד החינוכי ויודעים להכיל את מגוון הרגשות שעימם הם מגיעים. תפקידנו כאנשי חינוך להמשיך ולהוות עבורם עוגן יציב, מקור למידע מהיימן, שותפים לשיח רגשי ולשיח לימודי ודמות המשרה סבלנות, תמיכה ואמונה.
מאחלת לכולנו בבריאות טובה וחזרה לשגרה מיטיבה!
בברכה,
נורית יפה

 


 13/5/2020:

שלום לכולכם,
מקווה שכולכם בטוב,
השלב השלישי של חזרה הדרגתית לשגרה במוסדות החינוך ייכנס לתוקף החל מיום א' 17/5/2020. שלב זה עדיין לא אושר ע"י הממשלה ויחד עם זאת עלינו להתכונן אליו.
בנוסף לחינוך המיוחד, לכיתות א-ג', יא-יב, ולגני הילדים תתחיל חזרה הדרגתית של שכבות ד'-י'. במקביל חלק מההנחיות משתנות, כך שנוכל להרחיב את מעגלי העבודה שלנו. 
עלינו להבין שהחזרה לשגרה היא הדרגתית ומהווה תהליך דינמי של ניהול סיכונים ברמה ארצית, מחוזית ויישובית. הנהלת המחוז שותפה מלאה למוסדות החינוך, בוחנת את הצרכים העולים מן השטח ולא חוסכת מאמץ כדי לאפשר שגרה משמעותית במוסדות החינוך.
 
הנני מודה לכם ומוקירה את המאמץ הרב שהנכם משקיעים במסגרת עבודתכם בימים מורכבים אלה. יחד עם כל הקשיים הנכם מצליחים גם להיות יצירתיים וחדשניים, ליצור מודלים של עבודה משותפת ושיתופית, להיעזר בעמיתים, לשמור על קירבה גם בעת ריחוק ולהוות עוגן אישי וחינוכי לתלמידיכם. 
 
במייל זה אביא בפניכם פרטים שיסייעו לנו בהכנה ויישום השלב הבא של המתווה. אבקש לקרוא היטב היטב את כל הפרטים.
 

חטיבות הביניים וכיתה י' – 

ילמדו במודל משולב הכולל כ-2 ימי לימוד בביה"ס + המשך למידה מרחוק. מודל העבודה הינו גמיש וכל בי"ס יבחר את הדרך המתאימה לו בהתאם להגבלות.

 

כל בי"ס התבקש לעשות מיפוי על מנת לאתר את התלמידים שבמהלך התקופה צברו פערים, התקשו בלמידה מרחוק, היו פאסיביים או הראו מצוקה רגשית/חברתית, על מנת לנסות להתאים מענים. לכן, כל מורי המרכז הטיפולי מתבקשים ליצור קשר עם מחנכי/ות התלמידים וליידע על קשיים, מצוקות, פערים בכל תחום שראיתם.

 
כיתות ד'-ו' – 
ילמדו במודל משולב הכולל יום לימודים אחד בבית הספר או מס' ימים בשעות הצהריים. מודל העבודה הינו גמיש וכל בי"ס יבחר את הדרך המתאימה לו.

 
כל מורי המרכז הטיפולי מתבקשים ליצור קשר עם מחנכי/ות התלמידים וליידע על קשיים, מצוקות, פערים בכל תחום שראיתם.

 
 
חינוך מיוחד –  
 – כיתות החנ"מ חוזרות לשגרה : 6 ימים, הקף שעות טרום קורונה.

 – צוות פרא רפואי, כולל מומחי תחום שמיעה: הוסרה המגבלה של היקף המוסדות שעובד מטפל כל עוד הטיפול ניתן באופן פרטני (כלומר, מורה שעובד רק פרטני, יוכל לחזור וללמד את כל תלמידיו). לא ניתן לעבוד עם קבוצה חברתית של תלמידים, אלא אם כן כל תלמידי הקבוצה שייכים לאותה קפסולה.
 – כניסה של הורים למוסד החינוכי: תתאפשר במידת הצורך והנחיצות, רק בתיאום עם המנהל ובכפוף להגבלות משרד הבריאות.

 
אבקש מכולכם לשמור על כל הנחיות משרד הבריאות להבטחת הבריאות האישית והציבורית.
מורים שנכנסים לבידוד – חובה ליידע אותי כדי שאדווח למחוז.
מורים בסיכון בריאותי – יש להביא אישור מחלה מרופא, עם הגדרת ימי מחלה מתאריך…עד תאריך…
 
בברכת בריאות טובה לכולנו,
נורית יפה


7/5/2020
שלום לכולכם,

מקווה שכולם בטוב! עוברים עלינו ימים מבלבלים ויחד עם זאת עלינו לפעול כמורים לכל דבר ועניין ולשמור על אופטימיות וחוזק אישי ומשפחתי.
אתר המרכז הטיפולי בלשונית "אתגר הקורונה" משמאל כולל ריכוז חומרים וקישורים השייכים לנושא תקופת הקורונה.
אתמול העלינו את הצהרת הבריאות אותה כל אחד צריך למלא בבואו למוסד החינוכי.
כמו כן – עלתה לאתר מערכת הלמידה השיתופית – שימו לב שיש למעלה משמאל שתי לשוניות: לדוברי עברית ולדוברי ערבית. 
**הנכם מוזמנים ומומלץ שתזמינו את התלמידים להצטרף לכל השיעורים המוצעים. 
**כמו כן – כל מורה מוזמן לשתף תלמידים נוספים בשיעורים שהוא עורך עם תלמידיו. פנו לרכזת לצורך הרישום של פרטי השיעור במערכת השיתופית. מערכת שיתופית זו היא פרי עבודתכם ומבוססת על חשיבה ארגונית מחוץ לקופסה, בהתאם לעקרונות פמ"ע (פדגוגיה מוטת עתיד). נשמח ליותר ויותר מפגשים סינכרוניים משתפים אשר יעשירו את התלמידים בחברים חדשים וכמובן בהעשרה ולמידה ופיתוח מיומנויות שונות.
ביום ראשון ה-10.5.20 בשעה 20:00 תקיים ד"ר הינדי שטרן מפגש זום בנושא הבנת הנקרא לכו"ח. במפגש זה יוצג שיעור הבנת הנקרא על פי מערך שיעור שפתי-קוגניטיבי וילווה בהסבר העקרונות המנחים את המורה בהכנת השיעור. כמו-כן, יוצגו כלים אפשריים לשימוש בשיעור. עקרונות השיעור שיוצג מתאימים לכיתות ג'-ד' ומעלה כולל חט"ב, אך גם עקרונות המתאימים לתיכון.
להרשמה מלאו את הפרטים כאן ההרשמה פתוחה עד היום יום ה'  בשעה 18:00- הקישור למפגש יישלח לכל הנרשמים ביום א' ה-10.5.20 בשעות הבוקר במייל שצויין על-ידי הנרשם בטופס ההרשמה.    


1/5/2020:
צוות יקר,

לפניכם הודעת משרד החינוך בעקבות החלטת הממשלה מהיום 1.5.2020 לגבי חזרה למוסדות החינוך והמשך שגרת הקורונה. יש לקרוא היטב את כל הפרטים.
 
החל מיום ראשון 3.5.2020 חוזרים באופן הדרגתי ללימודים:
● כיתות א-ג
● כיתות יא-יב
● תלמידי החינוך המיוחד באופן מלא
● החינוך החרדי ז-יא
▬▬▬▬▬▬▬▬
על רקע המורכבות במציאות הקיימת – החזרה תעשה באופן הדרגתי כדי לאפשר לכלל הרשויות וצוותי החינוך להיערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות
▬▬▬▬▬▬▬▬

מערכת החינוך תפתח את שעריה כבר ביום א' הקרוב, ה- 3.5 לחזרה הדרגתית ומסודרת של בתי הספר. בימים הקרובים תערכנה הרשויות ובתי הספר בשורה של היבטים, שכוללים בין היתר: היערכות מנהלתית, ניקיונות, חלוקת הכיתות, הכנת צוותי החינוך, קביעת קבוצות, שיבוץ תלמידים, חלוקת כיתות, חלוקת הקבוצות, הכנת חדרי המורים, הכנת חומרי לימוד ועדכון התלמידים והוריהם. תהליך ההכנה של הרשויות וצוותי החינוך ובכלל זה קליטת התלמידים  יסתיים לכל המאוחר עד לתאריך ה- 5.5.2020.

המשרד עובד בשיתוף פעולה מלא עם מרכז השלטון המקומי ועם משרד הבריאות כדי להבטיח את פתיחתם התקינה של מוסדות החינוך. רשויות ובתי ספר שערוכים, יוכלו להתחיל את הלימודים ביום ראשון. רשויות שנדרשות להן ימי היערכות נוספים, ישלימו אותם בימים הקרובים.  

כאמור, במסגרת החלטת וועדת השרים לענייני קורונה מהיום (שישי) יחזרו ללמוד 5 שכבות גיל בחינוך הכללי ו-5 שכבות גיל בחינוך החרדי, כמפורט פה:
▪️ כיתות א-ג בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי: ילמדו 5 ימים בשבוע, בימים: א-ה, 5 שעות לימוד מדי יום. הלמידה תתקיים בקבוצות קטנות של עד 17 תלמידים.
▪️ כיתות יא-יב בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי: יגיעו לתגבורים ומרתונים לימודיים לקראת הכנה לבגרות, בקבוצות קטנות של עד 17 תלמידים.
▪️ בחינוך החרדי: יחזרו ללמוד שכבות הגיל המקבילות לכיתות ז'-י״א. המשרד יפרסם עדכון בהמשך.


▪️ חינוך מיוחד– כל תלמידי החינוך המיוחד מגיל 21-3 יחזרו ללמוד, בימים א-ה, בין השעות: 08:00-14:00. תלמידי החינוך המיוחד בחברה הערבית ילמדו עד לשעה 13:00 בשל צום הרמדאן. כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ילמדו עד לשעה 13:00 בימים א-ה. תלמידים משולבים (גנים, כיתות ד-י) ימשיכו לקבל מענה לימודי וטיפולי במוקדים שייקבעו על ידי הרשות המקומית, כפי שהיה עד היום. תלמידי כיתות יא-יב שניגשים לבחינות הבגרות ילמדו יחד עם חבריהם לכיתה.
 
▪️ נוער בסיכון (הלומדים במרכזי חינוך טכנולוגיים, מפתנים ותוכנית הילה). המשרד יפרסם הודעה בהמשך.
 
▪️ גני ילדים 3-6 ישובו לפעילות בתאריך 10.5.20. החזרה לפעילות תתקיים בכפוף להערכת מצב שתעשה בנושא.
 
▪️ כיתות ד'-י' – יגובש מתווה לחזרה ללימודים במהלך חודש מאי ולא יאוחר מהתאריך 1.6.20.

במשרד שבים ומציינים כי מערכת החינוך תחל את לימודיה באופן הדרגתי, במתכונת של קבוצות קטנות שיכילו עד 17 תלמידים, תוך שמירה על פי כללי המניעה וההיגיינה שייקבעו בתיאום עם משרד הבריאות.
כאמור, החזרה תעשה על פי ההיערכות של כל רשות ובית ספר, כדי לאפשר להם להיערך באופן ראוי. בשלב זה, הלימודים לא יוגדרו כחובה (זולת מבחני הבגרות).

בתי הספר יעדכנו את התלמידים וההורים אודות מועד החזרה ללימודים.

המשרד יפרסם את המתווים המעודכנים כבר במוצאי שבת הקרוב. על רקע המציאות המורכבת והמשתנה, ימשיך המשרד לנטר ולעדכן באופן שוטף בדבר כל התפתחות חדשה. 

 
 
הבהרות נוספות שחשוב שתדעו:
1. מיום א׳ 3 למאי מצופה מכלל הצוות לחזור לעבודה במוסדות החינוך. מורה שנבצר ממנו להגיע לבית הספר נדרש להביא אישור רפואי.
2. בכל יום ויום נדרשים כל באי בית הספר או מוקדי ההפעלה למלא הצהרת בריאות.
3. אורחות החיים בבית הספר יתנהלו בהתאם להנחיות לשמירת מרחק, הימנעות מאביזרים משותפים, מינימום מפגש ומגע בין אנשים ועוד.
4. בזמן ההוראה בלבד (השיעור) אין חובת חבישת מסכה.
5. ישיבות מורים יוכלו להתקיים בחדר בגודל מתאים ועד 8 אנשים לכל היותר. בפורום גדול יותר ניתן לקיים רק ישיבה מקוונת.
6. לא יתקיימו טקסים והתכנסויות.
7. משרת המורה או מטפל שעובד בכמה מסגרות חינוכיות (כמו מורי שמע) עדיין לא ברורה ואנו מחכים להבהרות בעניין זה, על מנת שכל מורה יידע כמה תלמידים הוא ילמד ובכמה מסגרות. ביום א' 3 למאי ממשיכים להגיע למוקדי ההפעלה כמו לפני פרסום זה. 
8. בתי הספר היסודיים ייפתחו שעריהם 5 ימים בשבוע.
9. ככלל – יש הרבה מאד נהלים והנחיות לשמירה על הבריאות ובתי הספר נדרשים לדקדק בהרבה פרטים חדשים, מה שצפוי להיות מורכב מכל הבחינות. יחד עם זאת, זוהי הדרך לשמירה על בריאותנו.
10. ילדים עם סל אישי מכיתות א-ג ילמדו בקבוצה עם מחצית כיתתם וימשיכו לקבל ככל האפשר את המענים והתמיכות מהסל האישי. 
11. ילדים עם סל אישי, וילדי חנ״מ מכיתה ד׳ ומעלה ימשיכו ללמוד במוקדי ההפעלה כפי שכבר פועלים. מורה שנוסע למוקד הפעלה חייב ליידע מראש את הרכזת האזורית.
12. כיתות א-ג' ילמדו בקבוצות קבועות של כחצי כיתה. כל קבוצה בכיתה נפרדת. מצב זה עשוי ליצור מצוקת כוח-אדם בבתי הספר. אגף כוח-אדם במשרד החינוך נערך לתגבר את בתי הספר בהתאם לצורך ולכן אם תקבלו פנייה ממנהל בי"ס רגיל לעבוד באופן קבוע בבית הספר הרגיל – עליכם ליידע את הרכזת האזורית על כך לפני מתן תשובה חיובית למנהל ביה"ס הרגיל. כל פנייה כזו חייבת לעבור להתייעצות עימי.
13. בחלוקת הקבוצות בכתות א-ג' שימו לב לכך שילדים לקויי שמיעה יישארו ללמוד בכיתה המונגשת. במידה והתלמיד שובץ לקבוצת למידה אחרת – יש ליצור קשר עם מנהל ביה"ס ולהסביר לו הנחייה זו.
 
כאמור, פרטים נוספים יעודכנו בתחילת השבוע.
 
בברכת סופשבוע נעים ובריאות טובה!
נורית יפה

 27/4 
שלום לכולכם,

מקווה שכולכם בטוב!
במייל זה מצורפים חומרי הדרכה מקוריים שלנו בשני נושאים:
1. עקרונות והצעות לשיח חינוכי-רגשי עם תלמידים לק"ש. 
צוות הייעוץ החינוכי שלנו ערך וריכז עבורכם המלצות פרקטיות ויישומיות. 
קישור לקובץ: עקרונות לשיח החזרה לשגרת קורונה
לעזרה והיוועצות אנא פנו ליועצות איריס ורימא.

2. המלצות להתמודדות עם למידה מרחוק: הדרכה לצוות ההוראה והדרכה לתלמיד והוריו.
בנוסף לדפי ההדרכה שנשלחו אליכם לפני החופשות (עלו לאתר שלנו), הכנו כעת דפי הדרכה מקוצרים וממוקדים. הללו עומדים בליבת הקשר שלכם, המורים המומחים להוראת תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, עם צוותי החינוך במסגרות השונות ועם התלמיד והוריו.
הנכם מחוייבים לקרוא היטב את התכנים ולהדריך באופן פעיל את הנוגעים בדבר כדי להשביח את הלמידה מרחוק לתלמידיכם.

לעזרה והיוועצות אנא פנו לרכזת האזורית או לקלינאית האזורית.
תודה רבה לשותפים הרבים להכנת החומרים!
בברכה,
נורית יפה


           

 
 

19/4 

ערב טוב לכולכם,

עם החזרה ללימודים לאחר חופשת פסח ואביב, כלל המורים ממשיכים בהוראה מרחוק וקשר משמעותי עם תלמידיהם ויחד עם זאת מתחילים בחזרה מדורגת ואיטית להוראה במוסדות החינוך.

משרד החינוך הוציא מתווה מפורט, אשר כולל פרטים רבים ואנו ניערך לביצוע מהיר של ההתאמות הנדרשות לארגון שלנו.

במייל זה אמסור לכם הנחיות ראשונות לביצוע המתווה ונקודות להתייחסות שיעזרו לכל מורה ולנו כארגון להתארגן מהר ולתת מענה מיטבי ככל האפשר, למרות המגבלות הרבות.

צוות יקר, זוהי העת להשתמש בכל היכולות האישיות שלנו להסתגלות מהירה, לגמישות, לסבלנות ולאורך רוח. הפעם אין מדובר בסיסמאות יפות, אלא במילים שמתארות מציאות. לשם כך על כולנו להתמצא בכל הפרטים, לשמור על ההגבלות ולתת הזדמנות להקלות, וכל זה כדי שנשמור על הבריאות האישית שלנו והבריאות של הציבור שסביבנו.

אני מבקשת בכל לשון של בקשה לקרוא הכל, מילה במילה.

1. המתווה מתייחס לעבודת המורים בלמידה מרחוק וגם במוסדות חינוך נבחרים, שיהוו מוקדי הפעלה בכל רשות מקומית. אל מוקדי ההפעלה יגיעו תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי סל אישי, בקבוצות קטנות (לכל היותר 3 תלמידים) למס' שעות מועט, ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

2. כל המורים ועובדי ההוראה חוזרים לעבודה סדירה בהתאם להסכמי השכר, ונדרש מכולם לתעד את עבודתם ולדווח עליה. משרד החינוך מקיים בקרה צמודה אחר עבודת המורים ויהיה קשר בין הבקרה לבין השכר החודשי.

3. הרכזות האזוריות יקבעו מפגשי הדרכה לקבוצות ההדרכה. המפגשים הינם חובה לכל המורים. מפגש ראשון יעסוק בפרטי המתווה לחזרה לעבודה, מפגש שני יעסוק בהדרכה לתיווך בלמידה מרחוק.

4. יוקפד על הגעת אנשי צוות למוסד החינוכי, בתנאי שאינם נדרשים לבידוד, שאינם בקבוצת סיכון ושאין להם ביומיים האחרונים תסמינים. כל עובד יידרש לחתום על הצהרת בריאות.

עלינו לקבל תשובה מכל אחד מכם – מי יכול להגיע לעבודה ומי איננו יכול. לא נבקש מסמך רפואי כלשהו אלא נסמוך על היושר שלכם ועל המוסר הפנימי שלכם כעובדי הוראה. אנו נידרש למצוא החלפה/פתרון למורים שלא יוכלו להגיע ללמד בתוך מוסדות החינוך.

5. תלמידי סל אישי יוכלו להגיע לבתי הספר/גנים שנקבעו כמוקדי הפעלה בכל רשות מקומית ולקבל מענה מהמורה של המרכז הטיפולי. הבאת התלמיד באחריות הוריו. מדובר על 3 ימים לכל היותר ולא יותר מ-3 שעות ביום אחד.

כדי להיערך לכך עליכם ליצור קשר עם כל ההורים, להסביר להם את הפרטים ולכתוב את התשובה בשאלון המצורף כאן. שאלות הבהרה – יש להפנות לרכזת האזורית.

6. כל מורה מתבקש ליצור קשר עם המחנכת ו/או איש קשר אחר במוסד החינוכי של כל תלמיד ולברר אילו מענים ובאיזה אופן מקבל התלמיד אותם ולקיים חשיבה משותפת איך הוא משתלב בכך. 

7. מכל מורה מצופה ליצור סדירות אישית לשבוע עבודה, הכוללת את אופן התייחסותו לכל אחד מתלמידיו. לשם כך נכין לכם טבלת סדירות-שבועית שאותה תמלאו בכל שבוע.

8. אנו מתארגנים להיצע מענים של הארגון בנוסף למערך הלמידה מרחוק שאותו הנכם מכירים. מערך זה יהיה תוצר הדדי של מורים ויאפשר יעילות ומקצועיות מחד והיצע מגוון לתלמידים מאידך.

9. מומלץ וחשוב מאד להמשיך ולקיים מפגשים של קבוצות חברתיות מרחוק. היועצות והרכזות יעניקו לכם תמיכה וסיוע בכך.

10.שלוחות לימודי העשרה יפעלו מרחוק בשלב זה.

11. החיבור של סעיפים 5+6+7+8+9+10 יצור סדירות למידה שבועית לתלמידים.

12. מיגון – הצוות והתלמידים ישתמשו באמצעי מיגון במרחבים השונים במהלך היום בהתאם להנחיות משרד הבריאות. חבישת מסיכות פה-אף מציבה לתלמידינו הלק"ש אתגר עצום. אנחנו עורכים בירור וחיפוש של מסכות שקופות שיענו על הצרכים הבריאותיים והתקשורתיים גם יחד. אם ידוע לכם על מסכה טובה, אנא שתפו אותי או את הרכזת במידע וננסה למצוא מיגון המותאם לנו.

ולסיום מייל זה,

אבקש מכולכם להתאזר בסבלנות בתוך ההצפה של המידע בכלי התקשורת, בווטסאפ ובפייסבוק בימים אלה שלאחר החופשות. בתוך כל זה זכרו שני דברים: הראשון הוא לשמור על הבריאות והשני הוא למצוא את הדרך להוראה משמעותית מרחוק לכל תלמיד ותלמידה באשר הוא. בברכה,

נורית יפה


19/4/2020 שלום לכולכם,

אני מתגעגעת לראותכם, לשמוע את קולכם, לפגוש אתכם ולהיות יחד!
מקווה שכולכם שומרים על בריאות טובה של כל בני המשפחה ומנצלים את הזמן הכי טוב שאפשר! אני יודעת שלאף אחד לא קל ולאף אחד לא פשוט ויחד עם זאת אני בטוחה שכולנו עושים את המירב כדי להסתגל למציאות בצורה מיטבית.
אחרי שמסתיימות חופשות הפסח והאביב אנו חוזרים להוראה ולמידה משמעותית מרחוק ובהמשך נחזור בהדרגה ללמד במוסדות החינוך. תהליך זה יהיה איטי ואין כרגע לוח זמנים ליישומו. ההבנה כעת היא שנכנסים לתקופה של שגרה חדשה שאיננה כמו החודש הקודם (שהיה בעיקר להפגה ולהבנת המציאות החדשה) ואיננה המציאות הישנה שהיכרנו בתוך מוסדות החינוך.  
כמו שנהגתי לפני שיצאנו לחופשות, אמשיך לשלוח לכם מיילים שמרכזים מידע ולהעביר את הדברים החשובים לארגון שלנו. אנא קראו היטב את גוף המייל ורק לאחר מכן פתחו קבצים מצורפים.
 
מצורפת כאן איגרת מנהלת המחוז מס' 9  הכוללת את כל מרחב העשייה וההתמודדות הרב-גונית במחוז הצפון בתקופה זו. האיגרת כוללת קישורים למסמכי הנחייה לפי קבוצות גיל: קדם-יסודי, יסודי ועל-יסודי. מסמכים אלו מסבירים על כלל מערך הלמידה מרחוק במוסדות חינוך, מטרות ודרכי פעולה ויתנו לכם הבנה כוללת של הפעילות בתקופה הקרובה ושל הציפיות של משרד החינוך מן המורים. הציפייה היא להעמקה והרחבה של הלמידה מרחוק הכוללת את כלל אנשי החינוך הנותנים שירותים במוסד החינוכי, בעבודה אל מול מערכת שבועית של פעילויות מרחוק.
אנחנו, כמערך תומך בתלמידים כבדי שמיעה וחרשים, נדרשים להשתלב במערך זה ולתת לכל תלמיד את המענה הייחודי הדרוש לו בשל מגבלת השמיעה. כל איש מקצוע יעסוק בתחומו מרחוק וייתן מענה לימודי/רגשי/חברתי/תקשורתי בהתאם. מצופה מאיתנו, כמו מכל אנשי החינוך להיות בקשר משמעותי עם התלמיד ולכוון ללמידה של מיומנויות ותכנים, ליציבות, לחוסן אישי ולמענה חברתי.
מיומנויות – איך מנצלים את המצב שנוצר לפיתוח מיומנויות דיגיטליות שנדרשות לנו בעת התפקוד הלימודי והביתי מרחוק, מה עוזר לתלמיד להתמודד ואיך לשפר זאת, איזו חוזקה התגלתה ואיך לשפר אותה ועוד.
תכנים – בנוסף לתכנית הלימודים שיש להתייחס אליה במידה כלשהי, אין לשכוח את החגים והאירועים האקטואליים של התקופה הקרובה. התלמיד צריך להתקדם בתחום הנלמד בלמידה מרחוק.
יציבות – שעה קבועה, מענה מוסדר וברור, תכנית שבועית וכדומה. התלמיד והורי יודעים את לוח הזמנים ותוכנו.
חוסן אישי – קשר אישי ושיח פתוח, איתור מצוקות, פיתוח יכולות להתמודדות רגשית לאורך זמן.
מענה חברתי – יצירת חיבורים חדשים, מיומנויות חברתיות ממרחק, קשר חברתי עם בני גילו.
כל מורה יקרא את המסמך הרלוונטי לגיל תלמידיו.
 
מיפוי אמצעי קצה: 
אנו אוספים נתונים על אמצעי הקצה המתוקשבים שבהם משתמשים התלמידים שלנו בתקופת אתגר הקורונה, כדי לסייע לנו בתכנון מערך הלמידה מרחוק. לשם כך הכנו שאלון קצרצר, שאותו יש למלא לכל תלמיד ותלמידה בנפרד. אנא עשו זאת מיד בתום קריאת המייל.
שאלון למיפוי אמצעי קצה. (לנוחותכם – קישור לשאלון תקבלו גם בווטסאפ.). 
כל מורה ימלא את השאלון על כל תלמידיו בהקדם.
 
אנגלית: 
פרנסין וידקר, המדריכה שלנו לאנגלית, מציעה עזרה לכל מי שמעוניין לקיים מפגשי-אנגלית אונליין. לפרנסין יש מלאי גדול של שיעורים מוכנים בכל רמה. ניתן לפנות לפרנסין ישירות למייל francinewiderker@gmail.com  או טלפון 050-9972617.
 
הדרכה להוראה באמצעים מתוקשבים:
המידע וההדרכות על למידה רחוק וכיתה וירטואלית זמין בפורטל עובדי הוראה, בהיר ומתעדכן. מומלץ מאד להיעזר בו. ראו קישורים:
בנוסף לכך נקיים אצלנו מפגשי הדרכה נוספים ועליהם ניידע בהמשך.
 
מברכת את כולכם בבריאות טובה ורוגע אישי ומשפחתי! סוף-שבוע נעים!
נורית יפה

2/4 "נקודת מפגש" – עלון המרכז הטיפולי, ועוד..

שלום לכולכם,

מקווה שכולכם בטוב!

שמחה לצרף כאן את עלון המרכז הטיפולי –נקודת מפגש מרץ 2020 שהצלחנו להוציא לאור גם בימים אלה. לאחר שתקראו תוכלו להפיצו גם למשפחות התלמידים.
תודה רבה לפנינה, שושי ושירין על ההפקה ותודה לכל הכותבים!
ובנוסף לכך –  איגרת מנהלת המחוז חג הפסח תשפ  מנהלת המחוז, דר' אורנה שמחון
לקראת היציאה לחופשות פסח ואביב.
קריאה מהנה!
נורית יפה


אתגר הקורונה, יום ד' 1/4/2020

שלום לכולכם,

מקווה ששלומכם טוב!
אנו מתקרבים לחגים וליציאה לחופשות הפסח והאביב ומקיימים, כל אחד בביתו, שגרת-חירום בדרכו. בימים אלה אנו נפגשים קבוצה-קבוצה בעזרת הזום, רואים ושומעים זה את זה ונהנים משעה של הפגה משותפת. אני מצטרפת אליכם וגאה לראות את עמידתכם האיתנה ואת יכולות החוסן שהנכם מפגינים.
בהתאם להנחיות ומתווה האגף לחינוך מיוחד למענים בחינוך המיוחד ערכנו התאמה לארגון שלנו , ואני מביאה בפניכם את ההנחיות בקובץ מצורף. אדגיש שהמחשבה העומדת מאחורי ההנחיות מבוססת על 3 עוגנים: 
1. הקבלה לשגרת ההוראה במוסדות חינוך שבה כל אחד מאיתנו עבד לפני ההשבתה.
2. הבנת צרכי התלמידים.
3. הבנת צרכי המורים.
כל הדפים נמצאים בלשונית: דפי מידע
מזכירה לכם להתעדכן יום יום באתר שלנו.
מברכת שניפגש בקרוב!
נורית יפה 

29/3 צוות יקר,
אנחנו ממשיכים יום אחר יום במלוא הכוחות בהתמודדות במגיפת הקורונה, כל אחד עם בני משפחתו וקהילתו וכולנו יחד כארגון חינוכי-טיפולי. 
האנרגיה החיובית שאתם מגלים, היצירתיות שאתם חושפים, שיתופי הפעולה שאתם יוצרים, הללו מסייעים לכל אחד מאיתנו במצב זה. תודה לכולכם על כך! ככל שמגוון הדרכים לעבודה עם התלמידים תהיה נוכחת וגלויה (והרי אנחנו בעבודה ומקבלים שכר) כך נוכל לעקוב אחר תהליכי הלמידה והאיתנות הרגשית-חברתית של התלמידים ולאתר מצוקות במקום בו הן מתחילות.
לשם כך אני מביאה בפניכם כמה הנחיות:
1. את שיחות הטלפון ודרכי התקשורת עם התלמידים עליכם לתעד באופן תמציתי ביומני התלמיד הנמצאים אצלכם.
2. יחד עם צוות קלינאי התקשורת הכנו דף הדרכה להתמודדות עם למידה במרחב הוירטואלי. מצורף כאן. אנא קראו אותו בתשומת לב מלאה והעבירו כבר מחר למחנכות/מחנכים ומורים מקצועיים המלמדים את תלמידיכם.
3. עודדו את התלמידים להצטרף לקבוצות למידה מרחוק עם תלמידים כבדי-שמיעה וחירשים נוספים. קבוצות אלה פועלות בהנחיית מורים מומחים מהצוות שלנו וצוותי לק"ש אחרים ומותאמים למגבלה. לוח השיעורים מתעדכן בכל יום. 
4. צוותי שלוחות לימודי העשרה מקיים קשר ופעילויות שונות עם התלמידים. אם יש לכם תלמידים שמגיעים לאחת השלוחות – חשוב שתתעניינו ותהיו שותפי-ידיעה.
5. מזכירה לכם לפנות לממלאי התפקידים בכל קושי שעולה.
מאחלת לכולנו שבוע טוב ובריאות איתנה!

שלום לכולכם,
מרגש לראות ולשמוע מכם על העמידה האיתנה שלכם כבני משפחה וכמורים בתקופה קשה זו, ישר כוח!
בעקבות חזרתנו לעבודה סדירה עד ליציאה לחופשת פסח וחופשת אביב אנחנו עסוקים בהמשך שמירת-קשר ותקשורת רציפה עם התלמידים שלנו וגם בעליית מדרגה והשבחה של ההוראה והלמידה המתוקשבת. במילים פשוטות – אנחנו מקבלים שכר מלא על הימים הללו ולכן נדרשת מכולנו המשימה החשובה של המשך מתן מענה לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים.
אנו רואים בתקופה זו הזדמנות ליזום דרכי פעולה אחרות, למנף הזדמנויות ולהתאים את המבנה והמסגרת שהיתה מוכרת לכולנו לשגרת החירום שנכפתה עלינו.
בישיבת רכזות הבוקר סיכמנו על כמה קווי פעולה שאותם ניישם כבר מהיום. חשוב שתקראו את כל המידע שאנו שולחים (ממייל המרכז הטיפולי או ע"י הרכזות) היות והוא בסיס ההנחיות והעברת המידע שלנו.
אנו ערים לצרכים המשפחתיים והאישיים שלכם, כולכם, ונדע להתאים לכל אחד ואחת מכם את ההנחיות והבקשות כדי לאפשר עשייה מפיגה ומקדמת שגם שומרת עליכם כהורים ואנשי משפחה.
א. "נוף מחלון ביתי" – כדי לשמור על רוח הארגון הקהילתי שלנו נפיץ עוד היום משימה קלילה לכולכם. תוצרי המשימה יהפכו לתוצר משותף שיזכיר לנו את התקופה. חכו להודעת ווטסאפ ונשמח להשתתפות מירבית!
ב. אנו יוזמים מפגשים מתוקשבים לקבוצות תלמידים ומורים בנושאים שאתם תבחרו. לשם כך נעלה במהלך היום טבלה שיתופית שבה כל אחד ירשום את תרומתו ההדדית לנושא זה. האחד חזק בהכנת מצגת, השני בהנחייה בזום, השלישי בהעלאת רעיונות, הרביעי בשליחת משימות בווטסאפ, החמישי רוצה לשתף בחידות חשיבה ועוד ועוד. המפגשים המתוקשבים יהוו תמהיל של צוותי עבודה משלנו.
ג. קלינאי התקשורת יצטרפו לקבוצות העבודה ויהוו משענת לתמיכה בתלמידים מבחינה שמיעתית.
ד. מאגר חומרי הלמידה באתר שלנו זקוק להזנה של חומרים מקוריים שלכם. על פי חוק זכויות יוצרים לא ניתן להעלות תמונות/טקסטים/סרטונים שיצרו אחרים. לכן – כל מורה מתבקש לשלוח אל המאגר טיפים ומשימות (ואפילו רעיונות קטנטנים) שבהם הוא השתמש עם מי מתלמידיו.    
ה. למידה מרחוק של הצוות הארצי "לומדים למרחקים" ממשיכה בכל המרץ. חשוב שתחשפו את התלמידים לכך וגם אתם מוזמנים להצטרף. המידע ממשיך להתעדכן באתר קמפוס לומדים למרחקים באופן יומיומי. מומלץ מאד!
ו. אתמול הופצו ידיעות שונות על הסכם העבודה עם האוצר. הידיעות המוסמכות הן מהסתדרות המורים וממשרד החינוך ולא תמיד הן כוללות את כל הפרטים. עלינו להבין כולנו, שחוסר הודאות בתקופה זו רב ולא תמיד יש תשובות לכל השאלות. אני מצרפת לכם כאן: קישור למכתב מהסתדרות המורים, קישור לשאלות ותשובות מהסתדרות המורים, וכאן גם מכתב מנהלת המחוז, דר' אורנה שמחון, הבוקר 26/3/2020:
⭕️למנהלי בתי הספר ולגננות !
בוקר טוב, בעקבות ההסכם שהושג בין הסתדרות המורים והאוצר, *חזר מערך הלמידה מרחוק להיקפי פעילות מלאים – כפי שראינו בתחילת שבוע שעבר.*
העיקרון שטמון בבסיסו של ההסכם חשוב – *הוראה מרחוק היא הוראה לכל דבר.* בהתאם לסיכום, עובדי ההוראה יקבלו שכר מלא, יקיימו שגרת לימודים, ויוסיפו עוד 9 ימי עבודה בחופשת הקיץ.
היום, בשעות הצהריים, *נפרסם את לוח בחינות הבגרות החדש.* העברנו את בחינות הבגרות הגדולות לחודשים יוני-יולי, ובתיאום עם צה"ל מתחנו את לוח הבחינות עד סוף חודש יולי, כולל מועדי ב'. כמו כן, *נפרסם היום את יתר לוח המיקודים לבחינות הבגרות,* ובכך נשלים את כל תהליך המיקוד – עבור 270 בחינות.
ראוי, בהזדמנות זו, *להוקיר ולשבח את עובדי ההוראה:* בזמן קצר מאוד ראינו כיצד סיגלו המורים והגננות פרקטיקות הוראה חדשות, למדו כיצד להפעיל את הטכנולוגיות הקיימות ללמידה מרחוק, ופעלו ליצירת שגרת לימודים חדשה – בתנאים לא פשוטים.
 מנהלי בתי הספר מתבקשים להפעיל את מערך הלמידה מרחוק במלוא העוצמה , להנחות הרכזים המורים והגננות להעלות משימות  ולהכין לוחות זמנים המשלבים למידה ,הפגה ומענה רגשי ולשלב בלוחות הזמנים את שידורי האולפנים , יש להעלות  את רכזי התקשוב  ולהפעיל המרחבים הכיתתיים
מנהלי החטיבות העליונות יתרכזו  בשיעורים מקוונים לקראת הבגרות , מנהלי בתי הספר מתבקשים לתת דגש מיוחד לכתות מב״ר ואתגר במרחבים הכיתתיים המותאמים לאוכלוסיה זו .
יש לתת מענה מיוחד לתלמידי החינוך המיוחד המשולבים בבתי הספר.
גננים וגננות מתבקשים ליצור קשר עם ילדי הגנים בכל האמצעים המקוונים ובמידת היצירתיות השורה עליכם ,תוך התייחסות מיוחדת לילדי החינוך המיוחד  המשולבים בגנים. 
גננים וגננות הזקוקים לתמיכה יפנו לפיקוח על גני הילדים ונעמיד לרשותכם את כל המידע הנחוץ כדי להפעיל למידה מרחוק בכל האמצעים שעומדים לרשותכם. 
בהצלחה לכולנו, 
אנחנו בשביל התלמידים , יחד ננצח ! כוחנו באחדותינו!
בברכה, 
ד״ר אורנה שמחון ,מנהלת מחוז הצפון
בברכת בריאות טובה!
נורית יפה
 
24/3
שלום לכולכם,
מקווה ששלומכם טוב (פחות או יותר ובעיקר יותר)!
יום המעשים הטובים נקבע להיום, ואין מתאים יותר מאשר לחשוב חיובי ולנסות למצוא מעשה טוב קטן שניתן לעשות במסגרת כל המגבלות. אני בטוחה שרעיונות לא חסרים לכם!
אז ברוח "קול הנתינה" שלנו – בואו נתמודד כולנו עם המצב ונחבור לנתינה כערך המוביל אותנו. למעוניינים מצורף קובץ רעיונות "נתינה במשפחה" וגם רעיון של "יום המחמאות".
יום המחמאות: לרשותכם מאגר של מחמאות שממנו תוכלו לבחור איזו מחמאה שתרצו ולמי שתרצו כדי לחמם לו/לה  את הלב. בוחרים את המחמאה- לוחצים על ה 3 נקודות בצד שמאל למעלה- שליחת עותק- בחירת איש הקשר בוואטס אפ.
ואם מקבלים מחמאה- מה עושים?
אז אחרי חיוך גדול ותודה, הרעיון הוא להעביר את זה הלאה…  ממש כמו בסרטון שלפניכם: (מומלץ מומלץ מומלץ!) https://youtu.be/bzE9lOEuu8M
תראו כמה פשוט לעשות טוב, לעודד ולהעלות חיוך למישהו אחר (סבא/סבתא/חברים מהכיתה…), כן…. גם מרחוק! 
 
ובנוסף לכך:

בפורטל עובדי הוראה, תחת המרחב הפדגוגי נמצאים קבצים וסרטונים להדרכה על שימוש בכלים מתוקשבים  פשוטים, כמו זום. כמו כן קישור לאתרים שונים ומאגרים של חומרי הוראה. קבצי ההדרכה פשוטים וברורים.  

שבתון וחל"ת לשנת הלימודים הבאה תשפ"א – יש להגיש כמו בכל שנה, עד 31/3/2020. הבקשה תוגש בפורטל עובדי הוראה – מרחב מינהלי.
תזכורת – למי שלא מילא את שאלון הפיתוח המקצועי – אבקש עוד היום.
בברכת בריאות טובה לכולכם,
נורית יפה

 

 21/3 ערב טוב לכולכם,

סוף השבוע הנוכחי מזמן לכולנו ימים נוספים של התכנסות לחיי משפחה, התכנסות למציאת בסיס רגוע בתוך הסערה שעוטפת אותנו ואת שאר העולם.
את המכתבים הקודמים אליכם פתחתי תחת הכותרת "שגרת-חירום בצל הקורונה", אך היום הבנתי שעליי לשנות את ההתייחסות ובחרתי לפתוח בכותרת "אתגר הקורונה". החירום הפך לשגרה שלא מבחירתנו ועלינו להתמודד עם האתגר שמוצב לפנינו לזמן בלתי ידוע. האתגר הוא בראש וראשונה אישי – משפחתי ואחר כך גם אתגר מקצועי ואתגר ארגוני וקהילתי. 
אני בטוחה שכל אחת ואחד מכם מגלה על עצמו ועל משפחתו בימים אלה דברים חדשים שהיו סמויים מן העין וכעת יצאו לאור והפכו לגלויים: היכולת להיות רגוע, היכולת ליצור מחומרים המצויים בבית, הסבלנות לקרוא ספר, מיומנות האלתור, יכולת לתמרן בין בני הבית בשלווה ועוד ועוד. הגילויים האלה מהווים נקודת חוזק לכל אחד מאיתנו, נקודת חוזק שיכולה להפתיע אותנו ולהוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים לעמוד באתגר הקורונה.
אנו, ממלאי התפקידים במרכז הטיפולי מקדישים הרבה מחשבה איך לראות ולשמוע את כולכם כיחידים, כקבוצות וכסגל שלם, ואיך למצוא ולהמציא דרכים לעשות זאת טוב יותר. זו הזדמנות להודות מכל הלב לכל העוסקים במלאכה. במהלך השבוע נעדכן אתכם במפגשים ופעילויות נוספים שניזום, על מנת לשמור על קשר בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין תלמידינו.
– בחלק ממערכות משרד החינוך החלו להכין את שנת הלימודים הבאה, לכן התבקשנו להעביר לכם שאלון קצרצר בנושא פיתוח מקצועיתודה למי שכבר מילא/ה. ומי שלא – אנא פתחו וענו עכשיו.
 
 – באתר המרכז הטיפולי נפתחה לשונית "חירום-קורונה" ובה מגוון חומרים וקישורים, שאתם שותפים להבאתם. חשוב שתמצאו זמן לשתף את עמיתיכם ברעיונות שכבר יישמתם וסייעו לכם ליצירת קשר עם תלמידים. גם בשלוחות לימודי העשרה פועלים במרץ רב ובדרכים יצירתיות ושומרים על קשר עם התלמידים. דרכנו היא דרך של נתינה, לכן, למען הכלל, אנא העבירו לפנינה מאור (פרטים באתר) את כל מה שעשיתם והצליח. 
– באתר הפיקוח הארצי לחינוך לקויי שמיעה ניתן להתעדכן על מפגשי הדרכה וירטואליים שונים ולהצטרף.
 – צוות קלינאי התקשורת הכין דף העוסק בשימוש נכון באמצעי ההגברה בזמן פעילות למידה מרחוק – מצורף כאן. 
 – בהתאם להנחיית משרד החינוך עליי לדווח על כל מורה שנכנס לבידוד אישי, לכן מי שנאלץ להיות במצב זה – יש לדווח לי בהקדם.
מאחלת לכולנו עמידה איתנה באתגר הקורונה,
שבוע טוב ובריאות טובה!
נורית יפה

שגרת חירום בצל הקורונה – מכתב ערב יום ה' 19/03/2020

 

בוקר טוב לכולכם 17/3,

שמחתי מאד להשתתף איתכם ב"קפה-קורונה" אתמול אחר הצהריים, לשמוע את קולם של מעל 60 מורים. המפגש נועד לשמוע אתכם ולהיות פשוט אחד עם השני. אני מתנצלת אם מישהו רצה לדבר ולא שמתי לב ומתנצלת אם היו כשלים טכניים למי מכם. מערכת וובקס שבה השתמשנו מורגלת לכמות גדולה של משתתפים, אך אנחנו עלינו על הכמות הרגילה. כשחשבנו יחד על אסוציאציות למושגים "קורונה", "קהילה" ו"שמיים פתוחים" נוצר תמהיל של ערכים, מעשים ומחשבות חיוביים ואופטימיים יחד עם רגישים ומורכבים ואני מקווה שבהדרגה הצד האופטימי והחיובי יגבר על הצד המדאיג והקשה.
בסוף המפגש נשאלתי על המצופה מאיתנו כלפי התלמידים וההורים ותשובתי היתה שכעת כל אחד ידאג קודם כל לחוסן האישי שלו ושל בני משפחתו. מתחילים בטלפונים לתלמיד/הוריו ומבררים צרכים וציפיות וממש לא חייבים ללמד או להעביר משימות לימודיות.
צוות יקר, העובדה שאנחנו מבודדים זה מזה איננה אומרת שאנחנו לבד. מקווה שגם אתם מרגישים כך ושאת התחושה הזו תעבירו לתלמידיכם ולעמיתיכם. 
מס' דברים נוספים:
1.בשל כניסת המשק להתנהלות חירום אני מניחה שנקבל הנחיות נוספות ואני אדאג לעדכן אתכם.
2.יום העיון לצוותי לק"ש דוברי ערבית – נדחה.
3.בחלק ממערכות משרד החינוך החלו להכין את שנת הלימודים הבאה, לכן התבקשנו להעביר לכם שאלון קצרצר בנושא פיתוח מקצועי. אנא פתחו וענו על השאלות מיד בתום קריאת מייל זה.
4.ועדות זכאות ואפיון ממשיכות לפעול.
5. ביקשתי אתמול לשלוח לליאורה דיווחי נוכחות והיעדרות של חודש מרץ. תודה למי שכבר שלח! והאחרים – אנא הזדרזו.
מברכת שיהיה יום נעים ורגוע! מתגעגעת לכולכם!
נורית יפה 
____________

15/3  ערב טוב לכולם,

יום א' השבוע הוא היום הראשון שבו מערכת החינוך במדינת ישראל נסגרה בשל מגיפה, קשה להאמין! נכנסנו לתקופת חירום שפירושה התמודדות עם משבר: פגיעה ברצף התפקודי שלנו, פגיעה בסדר היום השגרתי, פגיעה ביציבות הרגשית, פגיעה בהרגלים היומיומיים ובהרגלי התקשורת הבסיסיים של כולנו. אני בטוחה שבעוד דור, כשנספר על כך לנכדים, הם לא יאמינו לנו!
ובתוך תקופת חירום עלינו לייצר לעצמנו שגרת-חירום, שתחזיר לנו עוגן של הרגלים וסדר יום קבוע, עוגן של בטחון אישי ובטחון בסביבה הקרובה לנו. נכון שקשה מאד לתכנן מה יהיה בעוד שבוע, אבל אפשר לתכנן מה נעשה מחר ואפילו להתכוונן למחרתיים.
כדי שהמרכז הטיפולי ייכנס לשגרת-חירום אשתף אתכם במספר דברים, אנא קראו הכל בתשומת לב:
1. אתם לא לבד! אתם שייכים למטריה גדולה של משרד החינוך והסתדרות המורים. ענייני שכר וזכויות מתנהלים ברמה הזו, ואתם מקבלים עדכונים בסמס או מייל ממטה המשרד והסתדרות המורים.
2.  אנחנו שייכים למשפחת מוסדות החינוך של מחוז צפון ולמשפחה הקטנה שלנו, המרכז הטיפולי צפון. אני וממלאי התפקידים לשירותכם בכל דבר ועניין שיעלה בימים אלה, בהנחייה ובהדרכה, בעזרה ובהקשבה. לשם כך הנכם מוזמנים להצטרף למפגש וירטואלי "קפה-קורונה", שיתקיים מחר יום ב' 16/3/2020 בשעה 16:00 עד 17:00. כולכם תקבלו הזמנה במייל עם קישור לכניסה. אני מחכה ומצפה לשמוע את קולכם! זה מפגש חופשי, תרגישו בנוח לבוא בנעלי-בית…
3. כולנו נדרשים לשמור על קשר עם התלמידים שלנו בדרכים שונות ובמינונים שונים. שגרת-חירום אין פירושה הוראה סדירה כמו בימים שבהם הולכים לבית הספר או לגן, אלא יצירת מרחב מאפשר למידה, משחק, הבעת רגשות, הפגת שעמום, חיבור לאחרים ועוד. לפיכך כל מורה יקיים שגרת קשר אישי עם תלמידיו באמצעות קשר בלתי אמצעי חמים ונעים ובדרכים שונות. 
4. עודדו את התלמידים להצטרף למפגשי למידה מרחוק, קישור למערכת השעות נמצא באתר שלנו (תחת לשונית חירום-קורונה: אלטרנטיבות וירטואליות – הרשמה לקורסים בעברית/ערבית). הנכם מוזמנים להצטרף ולחוות למידה מרחוק בעצמכם. 
5. בנוסף לכך אנו ניצור חוליות מורים לעבודה משותפת על יוזמות ורעיונות יישומיים בשגרת החירום. הרכזות תפנינה אליכם לשם כך.
6. כל מפגשי ההשתלמות וכל האינטייקים מבוטלים לשבוע הקרוב. בהמשך נשקול חלופות וירטואליות להשתלמויות וישיבות.
7. ועדות זכאות ואיפיון מתקיימות בכל הרשויות המקומיות, לעיתים במיקום אחר ממה שהיה עד כה. יש להתכונן לוועדות כראוי. אם יש צורך ליצור קשר עם צוות חינוכי מבית הספר/גן – יש לעשות זאת טלפונית.
8. מורים שנכנסו לבידוד-בית או חלו חס וחלילה – נדרשים להודיע לי.
9. המצב אינו פשוט ולעיתים מלחיץ ומעורר חשש. אם אתם מאתרים תלמיד/הורה/מורה במצוקה רגשית – אנא פנו אלינו ונמצא את הדרך לעזור.
10. ולסיום – נשמח לשיתוף כלים וחומרים מתוך התנסויות מוצלחות עם תלמידיכם. המאגר באתר שלנו מבוסס על נסיונכם.
בברכת ערב טוב ונעים ושבוע רגוע!
נורית יפה 
__________
קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
צריך עזרה?
לחץ כאן ומלא פרטיך

פרטי התקשרות

הסניף פתוח בימים שני, שלישי ורביעי.
יום רביעי פעילות לקבוצה הבוגרת.
הפעילות מתקיימת מ 13:00 – 16:30.

השאירו לנו הודעה ותענו בהקדם:

שינוי גודל גופנים