מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים משרד החינוך מחוז צפון
פקס: 04-671-2328
טלפון ראשי: 04-671-6274

ממלאי תפקידים-תשפ"ב

ממלאי תפקידים במרכז הטיפולי

נורית יפה

מנהלת-ניהול והובלת מרכז טיפולי מחוזי ללקו"ש, קשר עם פיקוח מחוזי וארצי וגורמי חוץ.

ליאורה קובי

מזכירה

תחום תקשורת-

היבא דאוד

רכזת צוות קה"ת, חברה בפורום ארצי, קלינאית תקשורת איזורית, קליטת תלמידים חדשים, הסברה למורים והורים.

הזאר כיאל

ריכוז, ארגון ויוזמה לביצוע תהליכי הנגשה אקוסטית בכל המחוז, קליטת תלמידים חדשים,קלינאי/ת תקשורת אזורי/ת.

בהגאת עאסלה

אחראי בנק השאלה, הנגשה אקוסטית, נגישות טיולים.

רותם שני ניר

קלינאי/ת תקשורת אזורי/ת, קליטת תלמידים חדשים.

רחל מיכאל

קלינאי/ת תקשורת אזורי/ת, קליטת תלמידים חדשים.

נרדין מעלוף זריק

קלינאי/ת תקשורת אזורי/ת, קליטת תלמידים חדשים.

טרביה מראם

קלינאית תקשורת בשלוחות נצרת וסחנין, מעקב שמיעתי, אבחון וטיפול וקליטת תלמידים חדשים.

מומחיות תחום מרכזות גיל גן

איה בליימן

חנאן מזאווי

מנאל שחתות

מומחיות תחום מרכזות אזוריות

דפנה לוי-ישראלי

ריכוז ומיפוי אזורי, קשר עם מתי"אות ועם מסגרות חינוכיות, ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי של מורי המרכז הטיפולי,

שושי קדוש

ריכוז ומיפוי אזורי, קשר עם מתי"אות ועם מסגרות חינוכיות, ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי של מורי המרכז הטיפולי,

נורית סבג

ריכוז ומיפוי אזורי, קשר עם מתי"אות ועם מסגרות חינוכיות, ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי של מורי המרכז הטיפולי,

עולא גאווי

ריכוז ומיפוי אזורי, קשר עם מתי"אות ועם מסגרות חינוכיות, ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי של מורי המרכז הטיפולי,

שרה חדד-שחאדה

ריכוז ומיפוי אזורי, קשר עם מתי"אות ועם מסגרות חינוכיות, ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי של מורי המרכז הטיפולי,

מנאר חדד

ריכוז ומיפוי אזורי, קשר עם מתי"אות ועם מסגרות חינוכיות, ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי של מורי המרכז הטיפולי,

אנג'ם עראף

ריכוז ומיפוי אזורי, קשר עם מתי"אות ועם מסגרות חינוכיות, ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי של מורי המרכז הטיפולי,

מרגלית גינדי קריב

רכזת חינוך התיישבותי ומיזם "קול הנתינה"

יעוץ חינוכי ואבחון דידקטי

איריס אלון

ייעוץ בתהליכי קבלת משפחה חדשה, בשלוחות ללימודי העשרה, מתן מענים רגשיים וחברתיים, שותפות בתהליכי הדרכה ופיתוח מקצועי.

רימא פרח'

ייעוץ בתהליכי קבלת משפחה חדשה, בשלוחות ללימודי העשרה, מתן מענים רגשיים וחברתיים, שותפות בתהליכי הדרכה ופיתוח מקצועי.

נורית סבג

אבחון דידקטי לתלמידים לקויי שמיעה בהתאמה ללקות ולשפה, הדרכת הורים וצוותים ומעקב אחר יישום ההמלצות.

אמאני זידאן

אבחון דידקטי לתלמידים לקויי שמיעה בהתאמה ללקות ולשפה, הדרכת הורים וצוותים ומעקב אחר יישום ההמלצות.

בדיעה דאוד

אבחון דידקטי לתלמידים לקויי שמיעה בהתאמה ללקות ולשפה, הדרכת הורים וצוותים ומעקב אחר יישום ההמלצות.

לימודי העשרה בשלוחות

אפרת כהן - טבריה

מומחית תחום מרכזת לימודי העשרה, לכל השלוחות ובטבריה

מנאר חדד - מע'אר

מומחית תחום מרכזת לימודי העשרה במג'אר

הילה לובלינר-יגר - נהריה

מומחית תחום מרכזת לימודי העשרה בנהריה

מנאל נופי - נצרת

רכזת לימודי העשרה בנצרת

רותם שני - עכו

ארגון וריכוז לימודי ההעשרה בשלוחות, תכנון לימודי ההעשרה והסביבה הלימודית,גיוס מורים, הדרכה, קשר עם הורים וגורמים בקהילה.

בדיעה דאוד - עכו

מומחית תחום מרכזת לימודי העשרה בעכו

בר דותן ואילנה פברינקנט

מומחיות תחום מפעילות לימודי העשרה בכרמיאל

מונה יעקוב - סכנין

ארגון וריכוז לימודי ההעשרה בשלוחות, תכנון לימודי ההעשרה והסביבה הלימודית,גיוס מורים, הדרכה, קשר עם הורים וגורמים בקהילה.

אנגלית, תקשוב, קליטת תלמידים, התאמות לבגרויות ופיתוח מקצועי

אביב זוסמן

תקשוב

אפרת כהן

רכזת חט"ע ובגרויות- ריכוז קבלת שעות תגבור והתאמות למבחני בגרות, קשר עם מדריכה ארצית ללק"ש בחט"ע, ריכוז רשימת תלמידים

טלי אילני

ניהול ותפעול אתר המרכז הטיפולי, ריכוז, הטמעה, הדרכה וקידום תחום התקשוב: למידה מרחוק סינכרונית, סביבות למידה מתוקשבות וקידום מיומנויות המאה ה-21.

אסנת שחף

ניהול ותפעול אתר המרכז הטיפולי, ריכוז, הטמעה, הדרכה וקידום תחום התקשוב: למידה מרחוק סינכרונית, סביבות למידה מתוקשבות וקידום מיומנויות המאה ה-21.

פרנסין וידיקר

מומחית תחום מרכזת אנגלית

מראם טרביה

מומחיות תחום מרכזות קליטת תלמידים

דבי גלעדי

מומחיות תחום מרכזות קליטת תלמידים

עולא גאוי-דכור

מרכזת גמישות פדגוגית

מומחיות תחום מרכזות תחום חברתי

שרה חדד שחאדה

הובלת מיזם "קול הנתינה" והנחיית מורי קבוצות חברתיות.

מרגלית קריב

הובלת מיזם "קול הנתינה" והנחיית מורי קבוצות חברתיות.

מומחיות תחום מרכזות קידום זכאויות וועדות סטאטוטוריות

שושי קדוש

בניית קבצים שיתופיים מותאמים לצרכי איסוף המידע, דאגה לאיסוף המידע וריכוזו, קשר רציף ע מנהלת המרכז הטיפולי לצרכי מעקב ומתן תשובות לסוגיות המתבקשות מהמחוז ומהאגף לחנ"מ, ניתוח נתונים.

אנג'אם עראף

בניית קבצים שיתופיים מותאמים לצרכי איסוף המידע, דאגה לאיסוף המידע וריכוזו, קשר רציף ע מנהלת המרכז הטיפולי לצרכי מעקב ומתן תשובות לסוגיות המתבקשות מהמחוז ומהאגף לחנ"מ, ניתוח נתונים.

מומחית תחום מרכזת פיתוח מקצועי

עולא גאוי דכור

רישום ותיעוד תהליכי פיתוח מקצועי, מעקב, איסוף וריכוז הגשת עבודות.

מומחית תחום מרכזת פיתוח פדגוגי ויזמות

דפנה לוי

איסוף מידע על תהליכים ותוצרים פדגוגיים מהמורים, יצירת קשרים עם מחוזות אחרים ללמידה/פיתוח פדגוגי, יצירת מערך בקרה פדגוגית בהתאם לצורך, פיתוח התחום הפדגוגי הייחודי למרכז הטיפולי.

מומחיות תחום מדריכות פדגוגיות לכיתות חנ"מ לק"ש

אנג'אם עראף

הטמעת תוכניות לימודים ואסטרטגיות ייעודיות להוראת תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, יוזמה לתהליכים פדגוגיים, הנעת תהליכי מעברים לכיתות הלק"ש או מכיתות הלק"ש לשילוב, פתיחת הזדמנויות לצוותי הכיתות לתהליכי פיתוח ולמידה ברמה ארצית, חשיפה לחידושים בתחום הוראת תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, יידוע מנהלת המרכז הטיפולי ומנהל בית הספר ויצירת שותפויות ותהליכי חשיבה רלוונטיים.

מנאר חדד חנא

הטמעת תוכניות לימודים ואסטרטגיות ייעודיות להוראת תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, יוזמה לתהליכים פדגוגיים, הנעת תהליכי מעברים לכיתות הלק"ש או מכיתות הלק"ש לשילוב, פתיחת הזדמנויות לצוותי הכיתות לתהליכי פיתוח ולמידה ברמה ארצית, חשיפה לחידושים בתחום הוראת תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, יידוע מנהלת המרכז הטיפולי ומנהל בית הספר ויצירת שותפויות ותהליכי חשיבה רלוונטיים.

נורית סבג

הטמעת תוכניות לימודים ואסטרטגיות ייעודיות להוראת תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, יוזמה לתהליכים פדגוגיים, הנעת תהליכי מעברים לכיתות הלק"ש או מכיתות הלק"ש לשילוב, פתיחת הזדמנויות לצוותי הכיתות לתהליכי פיתוח ולמידה ברמה ארצית, חשיפה לחידושים בתחום הוראת תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, יידוע מנהלת המרכז הטיפולי ומנהל בית הספר ויצירת שותפויות ותהליכי חשיבה רלוונטיים.

איה בליימן

מומחיות תחום מדריכות פדגוגיות לגני חנ"מ לק"ש

מנאל שחתות

מומחיות תחום מדריכות פדגוגיות לגני חנ"מ לק"ש

חנאן מזאווי

מומחיות תחום מדריכות פדגוגיות לגני חנ"מ לק"ש

צוות עלון

פנינה מאור

הובלה, תכנון שנתי ורב-שנתי, הפקה (איסוף מידע וכתבות, תרגום לעברית וערבית, עיצוב, הגהה, וכו') וקידום עלון המרכז הטיפולי.

שירין חנא

הובלה, תכנון שנתי ורב-שנתי, הפקה (איסוף מידע וכתבות, תרגום לעברית וערבית, עיצוב, הגהה, וכו') וקידום עלון המרכז הטיפולי.

שושי קדוש

הובלה, תכנון שנתי ורב-שנתי, הפקה (איסוף מידע וכתבות, תרגום לעברית וערבית, עיצוב, הגהה, וכו') וקידום עלון המרכז הטיפולי.
קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
צריך עזרה?
לחץ כאן ומלא פרטיך

פרטי התקשרות

הסניף פתוח בימים שני, שלישי ורביעי.
יום רביעי פעילות לקבוצה הבוגרת.
הפעילות מתקיימת מ 13:00 – 16:30.

השאירו לנו הודעה ותענו בהקדם:

שינוי גודל גופנים